BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołsut-Markowska Anita (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Instytucjonalne reprezentacje głównych wyznań religijnych w Europie
The Institutional Representation of the Main Religions in Europe
Source
Przegląd Europejski, 2014, nr 1, s. 94-113, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Religia, Religie chrześcijańskie, Islam, Instytucje
Religion, Christian religions, Islam, Institutions
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Obecność instytucji i organizacji reprezentujących główne wyznania religijne w Europie jest różnorodna. Poszczególne przedstawicielstwa chrześcijaństwa, islamu i judaizmu posiadają odrębny status w relacjach ze strukturami unijnymi. Różne bywają także formy, zakres oraz dynamizm ich działania. Pozycję chrześcijaństwa w dyskusji nad różnymi aspektami europejskiej polityki wzmacniają: znaczna przewaga wyznawców religii chrześcijańskiej nad liczbą wyznawców islamu i judaizmu w Europie, sprawdzone i sprawne struktury organizacyjne chrześcijaństwa na poziomie europejskim oraz wsparcie Stolicy Apostolskiej udzielone Kościołowi katolickiemu. (abstrakt oryginalny)

The institutional and organisational presence of the main religions in Europe is diverse. Representatives of Christianity, Islam or Judaism hold different status in their relations with the EU structures. The forms, range and dynamics of their actions vary as well. The position of Christianity in the discussions over the various issues of European policies is strengthened by the preponderance of Christianity in Europe, its proven and efficient organisational structures within the European Union, as well as the support granted to the Catholic Church by the Holy See. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARABSKA LIGA EUROPEJSKA, http://www.arabeuropean.org/english/ (10.01.2013).
 2. B'NAI B'RITH EUROPA, http://www.bnaibrihteurope.org (25.01.2013).
 3. B'NAI B'RITH MIĘDZYNARODOWE, http://bnaibrith.org (25.01.2013).
 4. CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ URZĘDU KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (2000), Unia Europejska Informator o Kościołach, Warszawa.
 5. CESARZ Zbigniew (2002), Stolica Apostolska, w: Marek ŻMIGRODZKI, Teresa ŁOŚ-NOWAK (red.), Encyklopedia politologii, t. 5, Kraków.
 6. CHELINI-PONT Blandine (1995), Europa według Jana Pawła II, "Znak", nr 3.
 7. EUROPEJSKI KONGRES ŻYDÓW, http://www.eurojewcong.org (25.01.2013).
 8. EUROPEJSKIE CENTRUM INFORMACJI ŻYDOWSKIEJ, http://www.ceji.org (25.01.2013).
 9. FEDERACJA ORGANIZACJI MUZUŁMAŃSKICH W EUROPIE, http://www.euromuslim.com (10.01.2013).
 10. FIRLIT Elżbieta (2009), Instytucjonalne reprezentacje Kościołów na forum Unii Europejskiej - ramy dialogu, struktura organizacyjna i działalność, w: Elżbieta FIRLIT (red.), Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej, Warszawa.
 11. JAN PAWEŁ II (2003a), Przemówienie w Parlamencie Europejskim, Strasburg 1988, w: Sławomir SOWIŃSKI, Radosław ZENDEROWSKI, Europa drogą Kościoła Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław.
 12. JAN PAWEŁ II (2003b), Europa przykładem pokojowej współpracy. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Watykan, http://ekai.pl/europa/x3941/europa-przykladem-pokojowej-wspolpracy/ (10.01.2013).
 13. JESIENNA SESJA KOMISJI EPISKOPATÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, www.opoka.org.pl/aktualności/n ews.php (10.01.2013).
 14. KOMISJA EPISKOPATÓW UNII EUROPEJSKIEJ, http://www.comece.org/ (10.01.2013).
 15. KOMISJA EPISKOPATÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SKOŃCZYŁA 25 LAT (2005), w: Kościół w Europie, "Biuletyn OCIPE", nr 5.
 16. KONFERENCJA KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH, http://www.ceceurope.org/ (10.01.2013).
 17. KONFERENCJA RABINÓW EUROPEJSKICH, http://www.cer-online.org (25.01.2013).
 18. ŁEPKOWSKA Kamila (2009), Instytucje religijno-społeczne wspólnot żydowskich w Polsce i w Niemczech, w: Elżbieta FIRLIT (red.), Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej, Warszawa.
 19. MUZUŁMAŃSKA RADA KOOPERACYJNA W EUROPIE, http://cmce-europe.eu/index.html (10.01. 2013).
 20. MUZUŁMAŃSKIE FORUM EUROPEJSKIE, http://www.islamicforumeurope.com/imagesuploaded/ 200 8/12/img3027.pdf (10.01.2013).
 21. PAPCIAK Kazimierz F. (2009), Podstawy i dominanty polityki europejskiej Stolicy Apostolskiej, w: Elżbieta FIRLIT (red.), Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej, Warszawa.
 22. PIERONEK Tadeusz (1999), Stolica Apostolska a Unia Europejska, w: Europa Fundamenty jedności, Warszawa.
 23. RADA KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY, http://www.ccee.ch/ (10.01.2013).
 24. RING-EIFEL Ludwig (2006), Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży, Warszawa.
 25. RYNKOWSKI Michał (2004), Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa.
 26. STATUT KOMISJI EPISKOPATÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (COMECE), http://www.comece.org/site/en/whoweare/statutes (10.01. 2013).
 27. STRACK Christian (1999), Znaczenie chrześcijaństwa i Kościołów dla tożsamości Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w: Aniela Dylus (red.), Europa Fundamenty jedności, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu