BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garlicki Marek (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Title
The Differences between American and European Approaches to Security Policy after the Cold War
Różnice pomiędzy amerykańskim a europejskim podejściem do polityki bezpieczeństwa w okresie po zimnej wojnie
Source
Przegląd Europejski, 2014, nr 2, s. 70-80, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Stosunki międzynarodowe, Polityka bezpieczeństwa, Polityka zagraniczna
International relations, Security policy, Foreign policy
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie czy podejścia Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki do polityki bezpieczeństwa są rzeczywiście różne, jakie są tego powody i co z tego wynika. Oprócz samej charakterystyki obu aktorów stosunków międzynarodowych, jakimi są UE i USA, i analizy ich podejść, autor próbuje ustosunkować się do przytoczonych zdań i poglądów różnych znanych naukowców z dziedziny stosunków międzynarodowych. Zbadanie różnicy w podejściach do polityki bezpieczeństwa jest punktem wyjścia do próby oceny ich wpływu na relacje transatlantyckie i refleksji nad najbliższą przyszłością. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to examine whether in the post-Cold War period the European approach to security policy is in fact different than the one of the United States of America, and why it is so. The author tries also to analyse what might be the impact of these differences on the transatlantic relationship and what consequences it might bring in the nearest future. After the description and definition of the term "security", the author analyses the differences between the two approaches and refers to the arguments and viewpoints of different scholars. In conclusion an attempt to foresee the future of the EU - US security relations is undertaken. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AGGESTAM Lisbeth (2008), Introduction: Ethical power Europe?, "International Affairs", nr 84 (1).
 2. AYOOB Mohammed (1995), The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System, Boulder.
 3. BELLANY Ian (1981), Towards a Theory of International Security, "Political Studies", nr 29 (1).
 4. BRZEZIŃSKI Zbigniew (1997), The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, New York.
 5. EU-NATO DECLARATION ON ESDP (2002), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/73803%20-%20Solana%20-%20Permanent%20arrangements%20+%20NATO%20declaration.pdf (21.01.2014).
 6. HAASS Richard (2008), The Age of Nonpolarity, "Foreign Affairs", nr 87 (3).
 7. HOUGH Peter (2004), Understanding Global Security, London.
 8. JACKSON Robert, SØRENSEN Georg (2013), Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford.
 9. KAGAN Robert (2003), Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order, New York.
 10. LUCIANI Giacomo (1988), The Economic Content of Security, "Journal of Public Policy", nr 8 (2).
 11. MORAVCSIK Andrew (2003), Striking a new transatlantic bargain, "Foreign Affairs", nr 82 (4).
 12. NYE Joseph (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York.
 13. REES Wyn (2011), The US-EU Security Relationship: the Tensions between a European and a Global Agenda, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.
 14. WENDT Alexander (1999), Social theory of international politics, Cambridge.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu