BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Agnieszka (University of Szczecin, Poland)
Title
E-Trade of Food Products on the Example of Selected E-Shops
E-handel artykułami codziennego użytku na przykładzie wybranych sklepów internetowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 32, s. 93-106, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Computer science : methods, models, applications
Keyword
Sklepy internetowe, Internet, Handel elektroniczny, Serwis internetowy
Internet shopping, Internet, e-commerce, Website
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono specyfikę klienta w Internecie oraz specyfikę sklepu internetowego. Następnie przedstawiono wyniki badań wybranych e-sklepów z artykułami codziennego użytku oraz porównano różne transakcje i przeprowadzono ranking w tej grupie sklepów. (abstrakt oryginalny)

A world without the Internet is difficult to imagine. The global network affects almost every aspect of our lives. Internet technologies are changing rapidly. At the same time, they alter the functioning of the economic, social and institutional entities. People have been using the Internet for shopping for a dozen years or so. The article is aimed at comparing and assessing the services provided by selected e-shops as part of sale and delivery of food products and households chemicals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  2. Gregor B., Staniszewski M., e-Commerce, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz- Łódź 2002.
  3. Kański R., Podstawy i rozwój e-biznesu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  4. Kowalkowski A., Popiołka R., Konsument i firma w dobie Internetu, Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych, Olsztyn 2006.
  5. Mastykarz M., Mój biznes w Internecie. Budowanie małego biznesu opartego na technologiach informatycznych, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2005.
  6. Rozmiarek J., E-sklep - biznes na kryzys, Książka i Wiedza, Warszawa 2010.
  7. Siegel D., Futuryzuj swoją firmę. Strategia biznesu w dobie e-klienta, IFC Press, Kraków 2001.
  8. Szewczyk A., Podstawy e-biznesu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
  9. Świerczyńska-Kaczor U., Kossecki P., Wirtualny rynek Inwestorzy. Przedsiębiorstwa. Klienci, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008.
  10. Wawszczyk A., E-gospodarka - poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu