BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malak-Rawlikowska Agata (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Development Paths of Specialised Dairy Farms in Poland
Ścieżki rozwoju polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 195-201, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Strategia rozwoju, Produkcja mleka, Dywersyfikacja
Development strategy, Milk production, Diversification
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od momentu przystąpienia Polski do UE polski rynek mleka doświadczył dynamicznych zmian we wszystkich sferach działalności. Aby przetrwać na konkurencyjnym rynku w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, rolnicy musieli dostosować strategie rozwoju swoich gospodarstw. Przedstawiono postawy producentów mleka wobec przyszłości w kontekście formułowania strategii. Wyniki badania wskazują, że większość producentów mleka na Mazowszu będzie kontynuować rozwój w kierunku zwiększenia specjalizacji i skali produkcji. Badania wykazały, że to nie cechy kapitału ludzkiego (wiek, doświadczenie) różnicują rolników pod względem wyboru ścieżki rozwoju, a gospodarstwo i jego charakterystyka (wielkość stada, produkcji, powierzchnia). Wybór strategii związany był także z inwestycjami realizowanymi i planowanymi przez rolników. Inwestycje te były finansowane głównie z kapitału zewnętrznego, tj. kredytów bankowych i funduszy inwestycyjnych UE. Tak więc dostęp do kredytu może być kolejnym ważnym wyznacznikiem rozwoju gospodarstwa. Do największych barier dla dalszego rozwoju gospodarstw rolnicy zaliczyli niską dostępność gruntów (zarówno dzierżawy jak i zakupu) oraz brak wykwalifikowanych pracowników. (abstrakt oryginalny)

Since accession to the EU, Polish dairy production has experienced dynamic changes in all spheres of its performance. In this dynamic environment, farmers had to adjust their development strategies in order to survive on the competitive market. This paper describes farmers' attitudes towards the future in a context of strategy formulation. Results of the present study suggest that most dairy farmers in Mazovian region continue development towards increased specialisation and production scale. The study indicates that labour and human capital features could hardly explain farmers' strategy choices. However, what seems to play a role is farm and production characteristics. It was more the milk production scale and herd size rather than utilised land that decided the further path of development. Choice of strategy should be strongly facilitated also by investments undertaken on the farm. The investments have been financed mostly from external capital - bank loans and EU investment funds. Thus, access to credit seems to be another important determinant of farm development. It was however remarkable that farmers perceived the availability of these resources as quite easy, especially in case of EU funds. As the most significant barriers to further development, farmers indicated low availability of land and insufficient qualified labour. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bell R. 2009. Long-term Strategic Planning Of Dairy Businesses, Advances in Dairy Technology, vol. 21, p. 25-39.
  2. Bergevoet R., Kuipers A. and Klopčič M. 2010: Examination of Slovenian farmers strategies and perceived opportunities and threats as part of rural development, [In:]A. Kuipers et at (ed.), Producers and consumers choices regarding cattle farming systems and products - surveys in Slovenia, Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Ljubljana, Slovenia.
  3. Gorton M., Douarin E., Davidova S. and Latruffe L. 2008: Attitudes to agricultural policy and farming futures in the context of the 2003 CAP reform: A comparison of farmers in selected and new Member States, Journal of Rural Studies, vol. 24. p. 322-336.
  4. Klopčič M., Kuipers A., Koops W.J., Osterc J. 2008: Information exchange and decision making of Slovenian dairy farmers under EU policies, Submitted to Journal of Livestock Science.
  5. Klopčič M., Bergevoet R. and Kuipers A. 2009: Strategic management differences between Slovenian dairy farmers. The impact of farm and farmer characteristics on farmer's goals, Paper in preparation for 118th EAAE Seminar on Rural development: governance, policy design and delivery, August, 2010, Ljubljana, Slovenia.
  6. Kuipers A., Verbic M., Glavac J., Kos-Skubic M., Klopcic M. 2010: Producers and consumers choices regarding cattle farming systems and products - surveys in Slovenia, Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Ljubliana, Slovenia.
  7. Pascucci S., Dries L. 2010: Farm diversification strategies in Italy, Posterpresentation and 114th EAAE Seminar in Berlin, Wageningen University & Università degli Studi di Napoli Federico II.
  8. Parzonko A. 2011. Development strategies of polish dairy farms, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 6. p. 164-170.
  9. Sulewski P. 2007: Strategie realizowane przez rolników w rodzinnych gospodarstwach towarowych, Wydawnictwo SGGW.
  10. Verhees F. 2012: Internal CEE-ISM project materials, Not published.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu