BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wacławik Łukasz
Title
Istota metody MOST i próba jej zastosowania do usprawniania procesów pracy
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 25, s. 145-154, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Metody badania pracy, Usprawnianie pracy, Metody badawcze
Workresearch methods, Work effectiveness improvement, Research methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie założeń metody MOST- Maynard Operation Sequence Technique. W opracowaniu przedstawiono przyczyny powstania metody oraz wskazano jej znaczenie w doskonaleniu procesów pracy.. W dalszej części pracy opisano metodykę MOST oraz opisano wykorzystanie tablicy ruchów podstawowych w procesie produkcji wycieraczki. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is the presentation of the basis of MOST method -Maynard Operation Sequence Technique. The author presents the reasons for the development of the method, and shows its significance for improving work processes. Next the work presents MOST methodology and describes benefits from using General Move in the production of elements of windscreen wiper. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa. Jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie, PWE, Warszawa 1999.
  2. Liker J.K., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa 2005.
  3. Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.
  4. Zandin K.B., MOST, Work Measurement Systems, Marcel Dekker, New York, Basel 2003.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu