BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laird Sophie (Towson University, Maryland, USA), Borowik Regina (Politechnika Częstochowska), Borowik Barbara (Politechnika Krakowska)
Title
Etyczne reperkusje globalnych przemian w społeczeństwie informacyjnym
Ethical Repercussions of Global Transformations in the Information Society
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 263-272
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Globalizacja, Społeczeństwo informacyjne, Rozwój technologii informacyjnej, Etyka
Globalization, Information society, Information technology development, Ethics
Note
summ.
Abstract
"Społeczeństwo informacyjne", jak niekiedy określana jest współczesna nam rzeczywistość (którą jednak ze względu na brak jednoznacznych i klarownych kulturowych wyznaczników - trudno jest nazwać "cywilizacją") jest obecnie modnym hasłem i "kluczem" w wielu debatach politycznych, mającym jakoby wskazywać na nowocześnie zorientowaną i postępową przynależność danego delikwenta. Znacznie rzadziej natomiast, bywa ono przedmiotem wnikliwych naukowych analiz socjologicznych, mimo iż sam fakt zachodzących zmian jest powszechnie w tychże naukowych pracach - odnotowywany. Podstawowym elementem socjologicznych teorii dotyczących współczesnych społeczności jest idea nieustannych zmian następujących we wszystkich sferach społecznego życia, które według J.E. Lane i S.O. Arsona - we wszystkich krajach przebiegają wedle tego samego wzorca. Chociaż zmiany te w różnych społecznościach niekoniecznie zdarzają się równocześnie, czy mają ten sam zasięg, to jednak zmierzają w tym samym kierunku i pociągają za sobą porównywalne ze sobą następstwa. (fragment tekstu)

Development of a "network society", as it has been called by Manuel Castells, a contemporary sociologist, has been made possible primarily due to progress in the field of information technology. This transformation has, in turn, pulled with it changes in all the remaining spheres of life. This apparently technical (instrumental) side of human activity, made possible nowadays by technology (especially the Internet) has developed with increasing speed over the last few decades and is totally changing the cultural appearance of societies. Indeed, it goes far beyond its secondary role, which should have in determining the direction of further transformation in civilization. The most notable changes are in the domain of values, particularly ethical values. These have been principally focused on deciding on the hierarchy of choices that were made by a man. They concern not only his perspective goals and aspirations, but also methods of obtaining them. It also appears that this change of attitudes, views and preferences, regarding the most essential references and significant points on the map of life, applies to considerably deeper mental layers. It is apparent that these are responsible for both the style and way of life, which of course have to change together as civilization develops. As a result of this, anxieties are awakened. These anxieties focus on social consequences, since technological transformation impacts on the essential fabric of society. This is particularly the case when considering the mass reverse from the so-called traditional values, including the ethical values, which keep these communities in certain axiological order. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. G. Van der Leun, T. Mandel, Netykieta, czyli kodeks dla internautów, Wyd. Mikom, Warszawa 1998 (tłum. Rules of the Net, Hyperion, New York 1997), s. 41.
 2. J.E. Lane, S.O. Arson, European Politics, Sage, London 1996, s. 17.
 3. J. Surowiecki, Boom and Gloom, [w:] "The New Yorker" 11 listopada 2002, s. 6.
 4. M. Mazarr, The Rise of New Authorities, Global Trends 2005: "A Future Trends Conference", marzec 2005, http://www.csis.org, http://www.csis.org/gt2005/conf0898.html, s. 3.
 5. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 90.
 6. J. Banasiuk, A. Breczko, Polityka a moralność współcześnie, [w:] M. Szyszkowska, T. Kozłowski (red.), Polityka a moralność, Wydz. Prawa i Adm. UW, Wyd. Liber, Warszawa 2001, s. 126.
 7. R. Kidder, M. Bracy, Moral Courage: A White Paper, http://www.globalethics.org/pub/moral_courage_11-03-2001.pdf
 8. W. Maner, J.L. Fodor, Teaching Computer Ethics, Research Center on Computing & Society, 1992, http://www.southernct.edu/organizations/rccs/news/in_the_news.html
 9. D. Parker, S. Swope, B.N. Baker, Ethical Conflicts in Information and Computer Science, Technology and Business, "QED Information Sciences" l990.
 10. J.A. Perrolle, Computers and Social Change. Information, Property and Power, Wadsworth, Belmont, CA, 1987.
 11. S. Turkle, The Second Self: Computers and the Human Spirit, Simon & Schuster, NY l984.
 12. T.W. Bynum, What is Computer Ethics? http://www.southernct.edu/organizations/rccs/news/in_the_news.html, (Artykuł ten ukazał się wcześniej [w:] T.W. Bynum (ed.), Computers and Ethics, Blackwell, 1985, s. 266-275).
 13. K. Miller, Integrating Computer Ethics into the Computer Science Curriculum, "Computer Science Education" 1988, Vol. 1, s. 37-52.
 14. D.H. Gleason, Information Anxiety, http://www.itqual.com/docs/Information-Anxiety.pdf
 15. J. Redfield, The Celestine Prophecy, Warner Books, New York 1993.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu