BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóźwiak Janina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Weryfikacja przydatności demo metrycznych modeli płodności
Verification of usefulness of demometric mortality models
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 350-361, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Keyword
Płodność, Małżeństwo, Tablice trwania życia
Fertility, Marriage, Life table
Note
streszcz.
Abstract
Z powodu ograniczonych możliwości technicznych zespołu współpracującego - nie został zrealizowany również zamiar oszacowania modelu wieku- okresu -kohorty. Modele tego typu pozwalają na wyodrębnienie wpływu wymienionych w ich nazwie czynników na kształtowanie trendów analizowanego zjawiska, w konkretnym przypadku - płodności. Znane są próby zastosowania modelu wieku okresu-kohorty do prognozowania płodności, a z dotychczas uzyskanych rezultatów wynika, że weryfikacja ich na podstawie danych dla Polski może przynieść pozytywne efekty.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Frątczak E., Jóźwiak J. Rószkiewicz M., Wieczorek M.: Przegląd modeli zawierania małżeństw i płodności, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.08, /maszynopis/, nr 41, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1983, archiwum PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
  2. Wieczorek M.: Wielostanowe tablice trwania życia według stanu cywilnego, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.08 /maszynopis/, nr 42, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1984
  3. Jóźwiak J.: Model ekonometryczny w zastosowaniu do analizy czynników kształtujących płodność kobiet w Polsce w latach 1970-1982 według miejsca zamieszkania /miasto-wieś/ - ujęcie makro, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.08, /maszynopis/, nr 43, archiwum badań PW 11.5 Instytut Statystyki i Demografii SGPIS, Warszawa 1985.
  4. Willekens F., Baydar N.: Age-period-cohort models for forecasting fertility. Working Papers of the NIDI, No 45, Voorburg, 1984.
Cited by
Show
ISSN
0239-9105
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu