BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sterczyńska Monika (Koszalin University of Technology, Poland), Jakubowski Marek (Koszalin University of Technology, Poland), Wisniewski Andrzej (Koszalin University of Technology, Poland), Poreda Aleksander (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Influence of a whirlpool tilt angles on the placement of a substitute sediment cone
Wpływ kąta pochylenia zbiornika kadzi wirowej na położenie stożka osadu zastępczego
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 151-157, rys., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Eksperyment badawczy, Laboratoria badawcze
Machinery and equipment, Scientific experiment, Research laboratories
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących umiejscowienia stożka osadu zastępczego na dnie zbiornika laboratoryjnej kadzi wirowej (tzw. whirlpoola) o pojemności V=2 hl i średnicy D=640 mm. Przedmiotem badań był wpływ kąta pochylenia zbiornika kadzi wirowej na formowanie się stożka osadu. Dodatkowo uwzględniono warianty odchylenia zbiornika względem otworu wlotowego. Dla poszczególnych wariantów zarejestrowano występowanie stanów charakterystycznych formowania się stożka osadu. Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły stwierdzić, iż istnieje wariant pochylenia zbiornika whirlpoola, który jest korzystny ze względu na przemieszczenie uformowanego się stożka osadu zastępczego w odniesieniu do wirowania w zbiorniku niepochylonym.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the experimental research on the placement of the cone of substitute sediment at the bottom of the laboratory whirlpool tank with capacity of V=2 hl and diameter D=640 mm. The subject of the research was the influence of the whirlpool tilt angle on the process of forming the cone of break. Different tilt angles of the tank's inlet were also taken into account and, for each characteristic states of forming the cone of break were registered. The research led to finding a tilt angle beneficial in terms of movement of the cone of substitute sediment in comparison to cycling in a tank without any tilt.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Briggs, D.E.; Boulton, C.A.; Brookes, P.A.; Stevens, R. (2004). Brewing Science and Practice. Woohead Publishing Ltd. CRS Press: 353-354, ISBN 1-85573-490-7.
  2. Denk, V. (1998). The Whirlpool State-of-the-art 1997, Brauwelt International, 1, 31-43.
  3. Diakun, J.; Jakubowski, M. (2009). Analysis of functionality of the whirl-settling vat whirlpool. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 48. 1, 22-23.
  4. Dürholt, A. (1988). Experimentelle Untersuchung der instationären Drehströmung im Absetzbehälter "Whirlpool". Fortschritt-Berichte VDI Reihe 14, 38. VDI-Verlag, Düsseldorf.
  5. GEA-Huppmann (2007). Internal materials company.
  6. Jakubowski, M. (2008). The influence of selected constructional parameters on the swirling process in centrifugal - settling vat during the sedimentary solids clarification. Phd thesis. Koszalin University of Technology, 59-67.
  7. Jakubowski, M.; Diakun, J. (2006). Influence of the shape of the connection of side surface and the bottom surface on creation of a silting swirl in a settling-whirl vault. Inżynieria Rolnicza, 7(82), 223-230.
  8. Jakubowski, M.; Sterczyńska, M.; Poreda, A. (2013). Phases of forming the cone of break inside a test tank of a whirlpool vat. Inżynieria Rolnicza, 1(141), 83-92.
  9. Kunze, W. (2010). Technology Brewing and Malting, VLB Berlin, 388-391, ISBN 978-3-921690-64-2.
  10. Wiedro-Stempińska, A. (2012). Study influence of filling, and concentration levels suspension on the formation of sediment in the whirlpool tank. Master's diploma thesis. Koszalin University of Technology.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu