BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicka-Strzałecka Anna (Polska Akademia Nauk)
Title
Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce: ograniczenia i perspektywy
Corporate Social Responsibility in Poland: Opportunities and Limitations
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 285-294
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Strategia przedsiębiorstwa, Wizerunek przedsiębiorstwa, Rynek pracy, Społeczeństwo obywatelskie
Corporate Social Responsibility (CSR), Corporation strategies, Company image, Labour market, Civic society
Note
summ.
Abstract
Rekomendacje i sposoby implementacji CSR powinny być dopasowywane do szczególnych warunków. Powodzenie strategii CSR, zarówno na poziomie poszczególnych firm, jak i całej gospodarki zależy od wielu czynników sytuacyjnych, których należy poszukiwać w sferze uwarunkowań ekonomicznych, instytucjonalnych, społecznych i kulturowych. Dlatego pierwszym krokiem w badaniach CSR powinna być identyfikacja tych czynników. Przedstawione poniżej uwarunkowania, występujące w Polsce, zostały określone w oparciu o stan wiedzy kumulatywnej na ten temat oraz wyniki najnowszych badań empirycznych. Pokazano, iż pomimo poważnych ograniczeń istnieją przesłanki do wprowadzania CSR do praktyki życia gospodarczego, a co najważniejsze istnieją pozytywne przykłady takich działań. (fragment tekstu)

The concept of corporate social responsibility, or CSR is becoming increasingly popular in Poland, both in academic circles and among managers and businessmen. The concept of CSR was formulated in the countries of stable market economy, and consequently focuses on these countries. The promotion of the concept in Poland has to be thoroughly examined in terms of a specific strategy of implementation, because a simple transfer of standards from the developed countries may prove to be a serious problem defined as asymmetry of rationality. The ways of promoting and implementing CSR should be adapted to particular conditions of a country. The success of the CSR strategy depends on numerous situational factors. Therefore, the research into CSR should begin with an attempt to identify these factors. The results of such an attempt are presented in the paper. It has been shown that the serious barriers in the implementation of CSR are the following: negative business image, dysfunctional legal background, a dramatic job market situation, corruption, socialist associations and the CSR rhetoric, underdevelopment of the civic society. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. H. Domański, Prestiżowa pokojowa, "Polityka" 2004, nr 48, s. 24-26.
  2. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, 243-272).
  3. E.Barlik (red.), Polscy menedżerowie, Coopers&Lybrand, Warszawa1998, s. 22.
  4. A. MacGillivary, J. Sabapathy, S. Zadek: Responsible Competitiveness Index 2003, AccountAbility&The Copenhagen Centre 2003.
  5. Hipermarkety chcą być etyczne, "Rzeczpospolita", 24.01.05.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu