BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Andrzej (ABB sp. z o.o.), Wróblewska Anita (ABB sp. z o.o.)
Title
Odpowiedzialność moralna w działalności gospodarczej na przykładzie ABB w Polsce
Business Ethics in ABB Poland - a Case Study
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 105-112
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Etyka biznesu, Wartości i normy etyczne, Strategia przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Business ethics, Value and ethical norms, Corporation strategies, Enterprise sustainable development
Note
summ.
Company
ABB Sp. z o.o.
Abstract
ABB jest liderem w dziedzinie technologii energetyki i automatyki, dzięki którym klienci z sektora usług komunalnych i przemysłu mogą doskonalić poziom własnej działalności, obniżając jednocześnie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firmy Grupy ABB działają w około 100 krajach i zatrudniają około 102 tysięcy osób. ABB działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, dostarczając ekologicznych produktów, wprowadzając swoje najnowsze technologie na rynki wschodzące, uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach, podnosząc standardy działania w łańcuchu dostaw i nieustannie doskonaląc własne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Główne zakłady ABB w Polsce znajdują się w Łodzi, Warszawie, Przasnyszu, mniejsze lokalizacje m.in. we Wrocławiu, Krakowie czy Katowicach. Biznesowe zasady odpowiedzialności, szacunku i determinacji zostały określone jako wytyczne sposobu zachowania pracowników ABB względem siebie nawzajem, względem naszych klientów i partnerów biznesowych oraz udziałowców i społeczności, wśród których prowadzimy działalność. (fragment tekstu)

The object of the paper is to demonstrate how ABB Group not only acts in accordance with international law norms but also encourages their employees to use the highest ethical standards and honesty in business. The main ethical guidelines set out by ABB are as follows:
1. "zero-tolerance" approach, that is being in total compliance with domestic and international legal regulations as well as ethical standards followed by ABB.
2. Ensuring that there are no irregularities of any kind in booking all transactions concluded by ABB.
3. Ongoing provision of training for the staff in an effort to make them aware of the ways of solving ethical problems.
4. Provision of counselling if there is an issue of that kind.
5. Regular supervision of the application of ethical principles and allowing the employees to report any noticed failure to comply with them. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. A. Buchholz, Principles of Environmental Management: The Greening of Business, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1993, s. 58.
  2. R. Jeurissen, Business in Response to the Morally Concerned Public, [w:] H. van Luijk, P. Ulrich, Fading Public Interest: Ethical Challenge on Business Policy and Corporate Communications, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1995, s. 11.
  3. P. Partley, Etyka w biznesie, Gebethner & Spółka, Warszawa 1998, s. 12.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu