BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skodlarski Janusz (Uniwersytet Łódzki; Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania)
Title
Wcielenia Bony Sforza d'Aragona (1494-1557)
Fields of Bona Sforza d'Aragona's activity (1494-1557)
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 115-122
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Historia, Biografie, Etyka, Moralność
History, Biography, Ethics, Morality
Note
summ.
Sforza d'Aragona Bona
Abstract
Bona Sforza wpłynęła znacząco na rozwój kultury w Polsce. Upowszechniła sztukę malarską. Z zamiłowaniem gromadziła arcydzieła sztuki złotniczej, wspaniałe klejnoty, zabytki starożytne, itp. Jej zbiory należały do najcenniejszych w Europie. Była także protektorką pisarzy (A. Krzyckiego, J. Dantyszka, M. Reja). Niezaprzeczalny jest wkład Bony w kulturę zachowań i zwyczajów. Królowa nauczyła Polaków noszenia wytwornych ubiorów, szlachetnej uprzejmości i przestrzegania grzeczności, oraz dając przykład trzeźwości zahamowała szerzące się w Rzeczpospolitej - pijaństwo. Rozliczne obowiązki nie przeszkadzały Bonie cieszyć się życiem i aktywnie korzystać z wolnego czasu. (fragment tekstu)

The object of the article is to discuss three fields of Bona Sforza's activity:
1) her involvement in pro publico bono work
2) her promoting the good of the Jagiellonian Dynasty
3) her pursuit of personal policy
On the whole, Queen Bona's activity deserves to be hugely appreciated. Though the methods that she exploited to reach her objectives tended to be highly immoral. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J.A. Gierowski, Historia Polski 1505-1864, cz. I, PWN, Warszawa 1978, s. 133.
 2. J. Topolski, Zagadnienia gospodarki w Polsce, [w:] Polska w epoce Odrodzenia, Warszawa 1986, s. 162-198.
 3. A. Wyczański, Epoka Odrodzenia, [w:] Zarys historii Polski, J. Tazbir (red.), PIW, Warszawa 1980, s. 182.
 4. Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, PWN, Warszawa 1991, s. 304-310.
 5. W. Pociecha, Polski słownik biograficzny, t. II, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1936, s. 288.
 6. W. Rusiński, Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie, Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 132.
 7. J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa-Łódź 2000, s. 68.
 8. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, s. 46.
 9. M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź 1986, s. 322-328.
 10. M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, PIW, Warszawa 1974, s. 282.
 11. Opis starożytnej Polski przez T. Święcickiego, "Czas", Kraków 1881, s. 120-122.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu