BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strużycki Marian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Procesy rynkowe w przekroju sektorowym jako przedmiot programowania w dorobku Prof. zw. Dr hab. Kazimierza Boczara. Z sesji naukowej poświęconej osiemdziesięcioleciu urodzin Profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Kazimierza Boczara
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1996, z. 2, s. 11-18
Keyword
Rynek, Materiały konferencyjne
Market, Conference materials
Note
streszcz.
Abstract
Podjąłem się zadania, które łączy się z rocznicą osiemdziesięciolecia urodzin Pana Profesora Kazimierza Boczara i polega na prezentacji tych wątków dorobku naukowego, które z punktu widzenia profilu zainteresowań badawczych, a także ich aktualnej użyteczności uważam za najbardziej interesujące. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu