BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dzikuć Maciej (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wpływ na środowisko wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem kamiennym
The Impact of Electricity Production in Coal-fired Power Plants on Environment
Source
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 84-92, rys., tab., wykr.
Economics and Environment
Keyword
Gospodarka energetyczna, Polityka energetyczna, Rynek energetyczny
Energy economics, Energy policy, Energy market
Note
summ.
Company
Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Opole
,
Country
Polska
Poland
Abstract
Jedną ze skutecznych metod, która umożliwia ocenę i porównanie wpływu na środowisko wytwarzania energii elektrycznej w różnych elektrowniach bazujących na tym samym paliwie, jest ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA). Analizie za pomocą tej metody mogą być poddawane zarówno produkty, procesy obejmujące pełny cykl życia produktu, jak również całe gałęzie przemysłu2. W publikacji zostanie przeprowadzona analiza metodą LCA, która pozwoli na ocenę i porównanie wytwarzania energii elektrycznej w dwóch elektrowniach opalanych węglem kamiennym: Elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Opole (fragment tekstu)

The paper presents a method of Life Cycle Assessment (LCA) to determine the impact of the electricity produced on the environment. In addition, the usefulness of this method has been proven in assessment of the energy sector. This paper presents the impact of electricity generation on the environment in coal power plants. A detailed analysis by the method of LCA to compare the environmental impact of electricity generation in the Dolna Odra power plant and the power plant Opole. The diff erences in results of the analisys were pointed so as the causes of occurring environmental impacts were discussed. Also the measures to help in reducing the impact of the electricity produced on the environment during the production of electricity in the future were described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Dąbrowski, M. Dzikuć, Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym, "Pomiary. Automatyka. Kontrola" 2012 t. 58, nr 9, s. 819-821.
  2. R. Dylewski, J. Adamczyk, Economic and environmental benefits of thermal insulation of building external walls, "Building and Environment" 2011 t. 46, nr 12, s. 2615-2623.
  3. R. Dylewski, J. Adamczyk, Economic and ecological indicators for thermal insulating building investments, "Energy and Buildings" 2012 t. 54, s. 88-95.
  4. Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk, Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. J.W. Wandrasz, M. Landrat, Model matematyczny wytwarzania biogazu w składowiskach odpadów, "Ochrona Środowiska" 2002 t. 85, nr 2, s. 13-16.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu