BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw
Source
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2014, nr 1, s. 18-22, fot., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Inwestycje przedsiębiorstw, Finansowanie inwestycji, Polityka spójności, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprises investments, Investment financing, Cohesion policy, Small business
Abstract
Dostęp do środków finansowych ma zasadnicze znaczenie w kontekście zakładania przedsiębiorstwa lub rozszerzania jego działalności. UE zapewnia małym firmom finansowanie w różnych formach - dotacji, pożyczek, a w niektórych przypadkach gwarancji. Ponadto UE finansuje określone projekty. Finansowanie UE można podzielić na dwie kategorie: finansowanie bezpośrednie w formie dotacji oraz finansowanie pośrednie poprzez krajowych i lokalnych pośredników. Unia Europejska zapewnia wsparcie dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pomoc dostępna jest w różnych formach, takich jak granty, pożyczki oraz, w niektórych przypadkach, zabezpieczenia. Dostępne jest zarówno wsparcie bezpośrednie, jak również za pośrednictwem programów zarządzanych na szczeblu krajowym i regionalnym, takich jak: programy finansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. MŚP mogą korzystać także z wielu środków pomocy niefinansowej w formie programów i usług wsparcia biznesowego. Celem powyższego jest przedstawienie głównych Europejskich programów finansowania dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przewodnik zawiera zwięzłe informacje oraz adresy stron internetowych każdego z programów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Komisja Europejska, 2012, Programy Unii Europejskiej wspierające MŚP. Przegląd głównych możliwości finansowania dostępnych dla europejskich MŚP, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument. cfm?doc_id=7279 [Dostęp: 10.10.2013].
  2. Komisja Europejska. 2011, Rozporządzenie Parlamentu Europejksiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Bruksela.
Cited by
Show
ISSN
2084-963X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu