BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galewski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Czynniki wpływające na dyspersję cen na e-rynkach
Factors Affecting the Price Dispersion in E-Markets
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 1 (10), s. 33-43, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rynki elektroniczne, Internet, Zmienność poziomu cen, Ceny, Strategia cen, Przegląd literatury, Wyniki badań
Electronic markets, Internet, Price level variability, Prices, Pricing strategies, Literature review, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma na celu przestawienie wyników badań nad dyspersją cen homogenicznych dóbr sprzedawanych w Internecie. Dotychczas uważano, że wzrost liczby sprzedawców, a przede wszystkim wzrost stopnia poinformowania konsumentów kupujących w Internecie spowodują, że spadnie średni poziom cen oferowanych dóbr oraz zmniejszy się dyspersja cen. Autor prezentuje szeroki przegląd badań, w których próbowano po pierwsze sprawdzić empirycznie, czy dyspersja cen jest niższa w Internecie, a po drugie starano się wyodrębnić czynniki, które mogą mieć wpływ na wspomnianą dyspersję. Badania przeprowadzane były w dość dużym odstępie czasu i w różnych krajach, co daje obraz, jak wyniki zmieniały się w czasie i przestrzeni. Wyniki tych badań często są sprzeczne ze sobą i niezgodne co do kierunku wpływu poszczególnych czynników na dyspersję cen w sieci. Artykuł ma charakter przeglądu literatury i jest wstępem do własnych badań nad dyspersją cen w polskich sklepach internetowych.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at presentation of findings of surveys on dispersion of prices of homogeneous goods sold on Internet. So far, it has been considered that growth of the number of salespeople and, first of all, growth of the degree of advising consumers buying on Internet will cause that there will be decreased the average level of prices of the goods offered and the price dispersion will decline. The author presents a wide review of surveys in which there were made attempts, first, to verify empirically whether the price dispersion is lower on Internet, and, second, tried to single out the factors that might have affected the said dispersion. The surveys were carried out in a quite big time interval and in different countries, what provides a picture how the results were changing over time and in space. Those surveys findings are often conflicting and inconsistent as to the direction of impact of individual factors on the price dispersion on the net. The article is of the nature of literature review and is an introduction to own surveys on the price dispersion at Polish Internet shops.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ancarani F. (2002), Pricing and the internet: frictionless commerce or pricer's paradise?, "European Management Journal", Vol. 20.
 2. Bounie D., Eang B., Sirbu M., Waelbroeck P. (2009), Online price dispersion. What can we learn from Amazon Marketplace?
 3. Bounie D., Eang B., Sirbu M., Waelbroeck P. (2012), Online price dispersion An International Comparison, http://www.isto.bwl.uniuenchen.de/download/forschung/ictcm/2012/session_ix/ bounie_eang_sirbu_waelbroeck.pdf [dostęp: 31.07.2014].
 4. Brynjolfsson E., Smith M. (2000), Frictionless Commerce A Comparison of Internet and Conventional Retailers, MIT, Management Science.
 5. Civan A., Oktay M., Tunz C. (2008), Information and Price Dispersion on Net, METU, "Studies in Development.
 6. Ellison G., Ellison S., (2009), Search, obfuscation, and the price elasticities on the Internet, "Econometrica", Vol. 77.
 7. Forlicz S. (1996), Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 8. Ge Z., Shao Y. (2004), Analysis of price dispersion in e-market a case study. 4th international conference on electronic business, http://iceb.nccu.edu.tw/proceedings/2004/Paper/CN022-paper.pdf [dostęp: 14.06.2014].
 9. Hopkins E. (2006), Price dispersion, Journal of Economic Literature, http://homepages.econ.ed.ac.uk/~hopkinse/price-d.pdf [dostęp: 22.06.2014].
 10. Kalinowski S. (2008), Konkurencja lub kooperacja. Studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 11. Kozielecki J. (1969), Psychologia procesów przeddecyzyjnych, PWN, Warszawa.
 12. Krzesaj M. (2010), Rozproszenie cen produktów homogenicznych w Internecie, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/741/original/4.pdf?1315213995
 13. Lindsey-Mulikin J., Grewal D. (2006), Imperfect Information The Persistence of Price Dispersion on the Web, "Journal of Academy of Marketing Science", Vol. 34.
 14. Luo W., Chung Q.B. (2010), Retailer reputation and online pricing strategy, "Journal of Computer Information Systems", 50-56.
 15. Nelson R., Cohen R., Rasmusen F.R. (2007), An analysis of pricing strategy and price dispersion on internet, "Eastern Economic Journal", Vol. 33.
 16. Obłój K. (2003), Dominująca logika firmy, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 17. Ruskin-Brown I. (2009), Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 18. Sieci handlowe kantują? Zbadali ceny: w miesiąc 20 proc. drożej, http://pieniadze.gazeta.pl/Kupujemy/1,124630,14707669,Sieci_handlowe_kantuja __Zbadali_ceny_bez_zapowiedzi_.html#BoxSlotII3img
 19. Wojny cenowe w Internecie. Zmiany cen nawet kilka razy na godzinę, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wojny-cenowe-w-internecie-zmiany-cennawet- kilka-razy-na-godzine#
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu