BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żołądkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Rynek obligacji korporacyjnych - Catalyst
Source
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2012, wrzesień, s. 14-15, wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Obligacje korporacyjne, Instrumenty dłużne, Rynek obligacji
Corporate bonds, Debt instrument, Bond market
Abstract
Zgodnie z definicją Ustawy o obligacjach, obligacja jest dłużnym papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do zwrotu pożyczonej kwoty oraz spełnienia ustalonego świadczenia. Jednym z przykładów obligacji są obligacje korporacyjne. Emisja danych instrumentów ma na celu pozyskanie kapitału obcego m. in. do finansowania rozwoju firmy, działalności bieżącej czy też restrukturyzacji pasywów, tzn. do spłaty wcześniejszych długów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Atroszczak D., Rynek obligacji Catalyst jako źródło finansowania działalności, www.dfr.forbes.pl.
  2. Kołosowska B. i Buszko M., 2012, Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw - uwarunkowania, ryzyko, rozwój, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe nr 695, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Mazurek J., 2011, Poradnik dla potencjalny emitentów: Obligacje korporacyjne na Catalyst, GPW, Warszawa.
  4. Puzyrewicz T., 2011, Przewodnik dla inwestorów: Obligacje na rynku Catalyst, GPW, Warszawa.
  5. Steindl A., Polski rynek obligacji korporacyjnych - rozwój w 2011 roku i perspektywy w roku 2012, www.inwestor.msp.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2084-963X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu