BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drozdowicz-Bieć Maria
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : maj 1995
Business Survey Poland : May 1995
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1995, 44 s., wykr., rys., tab.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Produkcja, Zapasy, Zatrudnienie w przemyśle
Processing industry, Production, Inventories, Employment in industry
Note
streszcz.
Abstract
Ogólny wskaźnik koniunktury w maju obniżył się w stosunku do jego wartości z kwietnia o 1 punkt procentowy i wynosi +8%. W maju odnotowano znaczny spadek wielkości produkcji - minus 13%, co oznacza przewagą przedsiębiorstw odnotowujących spadek produkcji nad przedsiębiorstwami odnotowującymi jej wzrost w maju. Przewidywania przedsiębiorstw co do wielkości produkcji w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy nie są zbyt optymistyczne - przedsiębiorstwa nie przewidują wyraźnego wzrostu wielkości produkcji w najbliższej przyszłości. Pogorszyły się również wskaźniki dotyczące wykorzystania mocy produkcyjnych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu