BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drozdowicz-Bieć Maria
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : wrzesień 1995
Business Survey Poland : August 1995
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1995, 44 s., wykr., rys., tab.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Produkcja, Zapasy, Zatrudnienie w przemyśle
Processing industry, Production, Inventories, Employment in industry
Note
streszcz.
Abstract
We wrześniu odnotowano znaczny wzrost produkcji. Jest to zjawisko charakterystyczne dla tej pory roku odnotowywane od kilku lat. Przedsiębiorstwa nie przewidują jednak utrzymania się tak wysokiego tempa wzrostu produkcji w najbliższych 3-4 miesiącach. Przyczyny wzrostu aktywności produkcyjnej przedsiębiorstw należy upatrywać po stronie popytu krajowego, który od dwóch miesięcy wykazuje wyraźne tendencje wzrostowe. Przedsiębiorstwa przewidują osłabienie tej tendencji w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu