BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hrabal Anna (Biuro Rozwoju Krakowa)
Title
Kształtowanie przestrzeni Unii Europejskiej
Source
Aura, 2013, nr 9, s. 27-29
Keyword
Ochrona krajobrazu, Polityka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna, Regulacje prawne
Landscape protection, Spatial policy, Spatial economy, Legal regulations
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Unia Europejska - jako nowa struktura gospodarcza i formalna funkcjonowania obszaru, który tworzą kraje kontynentu europejskiego - wymagała ustanowienia zasad działania zespołu państw ją tworzących we wszystkich dziedzinach rozwoju gospodarczo-społecznego, tak istotnych dla skutecznej realizacji założeń i zmian tego obszaru. W ostatnich 12 latach opracowano i opublikowano dokumenty, które mają stanowić podstawy polityki rozwoju Europy oraz zasady gospodarowania jej przestrzenią w różnorodnych jej aspektach. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu