BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marta (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Motivating Factors at the Career in Accounting and Finance : Analysis of Empirical Study
Czynniki motywujące w karierze w rachunkowości i finansach : analiza studium empirycznego
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 132-143, rys., tab.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Keyword
Motywacje zawodowe, Rachunkowość, Finanse, Badania empiryczne, Studenci
Career motivation, Accounting, Finance, Empirical researches, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono temat motywacji w rachunkowości i finansach, opierając się na badaniach autorki przeprowadzonych na grupie studentów rachunkowości i finansów, którzy są osobami będącymi na początku swojej kariery zawodowej związanej z tymi dziedzinami. Badania wskazują różnice w intensywności oddziaływania różnych czynników motywacyjnych, które mogą zostać zastosowane w odniesieniu do osób pracujących w rachunkowości i finansach. (abstrakt oryginalny)

The paper covers the subject of motivation in accounting and finance. It is based on the author's research which has been conducted on the group of accounting and finance students at the beginning of their career. The research reveals the intensity of different motivational factors which can be applied to people who work in accounting and finance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu