BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górniak vel Górska Emilia (Uniwersytet Łódzki), Bryła Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Możliwości wykorzystania narzędzi marketingu w wyszukiwarkach internetowych
Possible Applications of Search Engine Marketing Tools
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 4, s. 16-23, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Marketing, Wyszukiwarki internetowe, Pozycjonowanie, Marketing internetowy, Reklama w internecie, Studium przypadku
Marketing, Internet search engine, Positioning, e-marketing, Internet advertising, Case study
Note
streszcz., summ.
Company
Excalibur Exhibits
Abstract
W marketingu w wyszukiwarkach internetowych wykorzystuje się dwa narzędzia: (1) pozycjonowanie organiczne, które wpływa na wyniki naturalne, oraz (2) reklamę płatną, która wpływa na pozycje linków sponsorowanych. Pozycja oferty płatnej w wyszukiwarce zależy od ustalonego kosztu kliknięcia oraz popularności reklamy. Natomiast na pozycję serwisu w wynikach organicznych ma wpływ popularność odnośników oraz treść strony wraz z występującymi na niej frazami kluczowymi. Najlepszą metodą na uzyskanie wysokiego ruchu na stronie jest połączenie pozycjonowania z reklamą PPC, tak by powstał efekt synergii. W środowisku międzynarodowym należy pamiętać o stworzeniu odpowiednich wersji językowych strony przedsiębiorstwa oraz dostosowaniu haseł kluczowych do nowej grupy docelowej zarówno pod względem językowym, jak i kulturowym. Search Engine Marketing można wesprzeć i wzmocnić innymi działaniami w Internecie, np. kampanią w serwisach społecznościowych oraz udostępnianiem w Internecie artykułów i aktualności na temat działalności firmy. Ponadto warto wykorzystać wzrost popularności urządzeń mobilnych w zakresie korzystania z Internetu poprzez dostosowanie firmowej strony internetowej do specyfiki tego typu urządzeń. Oprócz omówienia narzędzi i uwarunkowań marketingu w wyszukiwarkach w artykule przedstawiono studium przypadku kampanii Excalibur Exhibits i informacje uzyskane podczas indywidualnego wywiadu pogłębionego z dyrektorem marketingu łódzkiej agencji interaktywnej Kamikaze Performance. (abstrakt oryginalny)

Search Engine Marketing makes use of two instruments: search engine optimization, which affects natural results, and paid advertising, which determines the position of sponsored links. The position of paid advertising in the search engine depends on the cost per click and click-through ratio. Meanwhile, the position in organic results is influenced by popularity of links, and content of the website with its keyword phrases. The best method to obtain high traffic on one's website is to combine positioning with PPC advertising so as to build synergy. In the international environment, one should remember about creating appropriate language versions of the company website and about adjusting keywords to the new target groups in terms of both language and culture. Search Engine Marketing may be supported and reinforced by other actions in the Internet, e.g. a social media campaign and dissemination of articles and news on the company activities. Moreover, it is worth taking advantage of the growing popularity of mobile devices in the area of Internet use by adapting the company website to the specificity of such devices. Apart from describing tools and conditions of search engine marketing, the paper present a case study of the Excalibur Exhibits campaign as well as information obtained during an individual in-depth interview with the marketing director of a Lodz interactive agency Kamikaze Performance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Armstrong, G. i Kotler, P. (2012). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 2. Błyszczek, M. (2010). Dobrana para. Marketing w Praktyce, (11), 30-31.
 3. Dobiegała-Korona, B. (2004). Konkurowanie о klienta e-marketingiem. Warszawa: Difin.
 4. Fairmarketing (2013). Excalibur Exhibits Case Study. Pozyskano z: http://www.fairmarketing.com/testimonial-view/excalibur-exhibits-case-study (15.11.2013).
 5. Frontczak, T. (2006). Marketing internetowy w wyszukiwarkach. Gliwice: Helion.
 6. Mazurek, G. (2008). Promocja w Internecie - narzędzie, zarządzanie, praktyka. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 7. Ostrowski, J. (2012). Dobrze dobrane słowa. Marketing w Praktyce, (3), 46-47.
 8. Panasiuk, P. (2010). Zobaczyć się w naturalnych wynikach. Marketing w Praktyce, (11), 20-22.
 9. Scott, D. (2009). Nowe zasady marketingu i PR. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 10. Sznajder, A. (2002). Marketing wirtualny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 11. The White House (1996). Excerpts from Transcribed Remarks by the President and the Vice President to the People of Knoxville on Internet for Schools. Pozyskano z: http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/speeches/101096.html (02.09.2014).
 12. WebsiteOnDemand (2014). GOOGLE Facts. Pozyskano z: http://www.websiteondemand.com.au/google-facts/ (10.01.2014).
 13. Więckowski, T. (2012). Dla wyszukiwarek zmiany to codzienność. Marketing w Praktyce, (3), 35-37.
 14. Więckowski, T. (2010). Tajemnica SEM. Marketing w Praktyce, (11), 23-25.
 15. Zalewski, P. (2012). Jak dotrzeć do klientów z zagranicy. Marketing w Praktyce, (3), 44-45.
 16. Zyguła, M. (2012). Pozycjonowanie z długim ogonem. Marketing w Praktyce, (3), 48-49.
 17. Zyguła, M. (2010). Synergia linków i pozycjonowania. Marketing w Praktyce, (11), 32-34.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu