BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Jacek M.
Title
Fundusze inwestycyjne otwarte w Polsce (II) - ryzyka inwestycyjne i ryzyka uczestnictwa
Open-End Investment Funds in Poland (II) - Fund Investment Risks and Unit Holder's Risks
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008, nr 10, s. 61-78, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Fundusze otwarte, Ryzyko inwestycyjne, Ryzyko
Investment funds, Open-ended investment companies, Investment risk, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jest to drugi z cyklu artykułów, które mają na celu przybliżenie Czytelnikowi różnych aspektów inwestowania na polskim rynku funduszy inwestycyjnych otwartych (fio). Omawia się tu ryzyka, którym podlega każdy z uczestników takiego funduszu, jak też warunki sprzyjające ich materializacji. Opierając się na tej wiedzy, już na etapie wyboru funduszu można zajmować racjonalne postawy wobec skwantyfikowanego ryzyka, co pozwala uniknąć przyszłych rozczarowań w zakresie realizacji zaplanowanej stopy zwrotu z jednostki uczestnictwa. (abstrakt oryginalny)

It is the second of a series of articles aiming to introduce the reader to different aspects of investment on the Polish market of open-end investment funds (FIO). The article discusses the risks that each participant (unit holder) in such a fund is subject to, as well as the conditions that may trigger these risks. Owing to that knowledge, investors can adopt rational attitudes toward the quantified risk in making their investment choices, and thus avoid disappointment on comparing the actual rate of return on a unit against their expectations. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa - Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, Materiały i Studia NBP, Zeszyt 165,10/2003.
 2. Hucik-Gaicka S., Rozwój Funduszy Hedgingowych - Charakterystyka hedgingu - część 1, www.waluty.com.pl
 3. Komar Z., Sztuka inwestowania (The art of investing), PRET S.A., Warszawa 1994.
 4. Kowalski J.M., Fundusze inwestycyjne otwarte w Polsce (I)-ramy prawne funkcjonowania
 5. Kowalski J.M., Fundusze inwestycyjne otwarte w Polsce (III) - statystyczny pomiar efektywności.
 6. Kowalski J.M., Decyzje inwestorów indywidualnych oparte na rankingach funduszy inwestycyjnych, Materiały IV Chorzowskiej Konferencji Bankowości i Finansów, Chorzów, 22-23 września 2006.
 7. Łaganowski A., Instrumenty pochodne, GPW w Warszawie, Warszawa 2005.
 8. Mazurek J., Alternatywa dla bessy, Forbes, 01/2007.
 9. Miziołek T., Pierwszy fundusz funduszy hedgingowych, Nasz Rynek Kapitałowy, 12(180) Grudzień 2005.
 10. Pruchnicka-Grabias I., Ochrona portfela obligacji przed ryzykiem stopy procentowej, Bank i Kredyt, Sierpień 2004.
 11. Skov N.A., Finanse i zarządzanie, PRET S.A., Warszawa 1994.
 12. Zielonka P., Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, Materiały i Studia NBP, Zeszyt 158, 7/2003.
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu