BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrzyniewski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dostosowanie polskiego sektora bankowego do standardów Unii Europejskiej
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 3, s. 259-279, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Sektor bankowy, Standardy UE
Foreign investment, Banking sector, EU standards
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie napływające do polskiej gospodarki pełnią kluczową rolę w procesie jej restrukturyzacji i prywatyzacji. W przypadku Polski, kraju o bardzo niskich zasobach kapitału własnego, inwestycje zagraniczne stają się jednym z kluczowych elementów warunkujących powstanie gospodarki o strukturze opartej o kapitał prywatny. W takiej strukturze właściciele majątku są jednoznacznie określeni i zdolni do sprawowania efektywnej kontroli nad sposobami jego zaangażowania w procesy gospodarcze, co w następstwie powinno wpływać na wyższą rentowność zaangażowanego kapitału. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baka W., Ostatnia szansa, "Gazeta Bankowa" 2000, nr 45.
 2. Bezpośrednie inwestycje i kredyty zagraniczne, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1996, nr 18.
 3. Dobroczyński M., Foreign Direct Investments and Poland's Economic Balance, "Economic Discussion Papers" 1998, Nr 41.
 4. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 2001,2002.
 5. Jurkowska A. M., Kapitał zagraniczny na polskim tynku usług bankowych, "Bank i Kredyt" 1998, nr 9.
 6. Z. Sadowski, Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 7. Karpiński P., Partner czy konkurent, "Bank" 1998, nr 6.
 8. Kosiński B., Banki zagraniczne w polskim sektorze bankowym, "Bank i Kredyt" 1998, nr 5.
 9. J. Kotowicz-Jawor, Determinanty wewnętrzne dynamiki i struktury handlu zagranicznego, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 10. Kożuch B., Inwestycje zagraniczne a wzrost konkurencyjności regionu, [w:] Z. Olesiński Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa 1998.
 11. Plichta J., Światowiec J. , Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów, [w:] Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, pod red. A. Szromnika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 12. Z. Sadowski, Kapitał zagraniczny, deficyt płatniczy i modernizacja gospodarki, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 13. Sytuacja finansowa banków w 2002 r. - Synteza, NBP, maj 2003.
 14. Szromnik A., Społeczne uwarunkowania atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla przedsiębiorstw zagranicznych", [w:] Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Szromnika, Kraków 1998.
 15. Tajniki finansów. Praktyczny przewodnik po fundamentach i arkanach finansów, Liber, Warszawa 2000.
 16. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Łódź 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu