BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszecki Krzysztof (Radca prawny)
Title
Ochrona korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym
Protection of Ecological Corridors in Land Use Planning
Source
Aura, 2012, nr 1, s. 6-8, fot.
Keyword
Ekologia, Ochrona środowiska, Planowanie przestrzenne, Regulacje prawne
Ecology, Environmental protection, Spatial planning, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W planowaniu przestrzennym jednym z ważniejszych aspektów jest ochrona środowiska, w której na plan pierwszy wysuwa się konieczność ochrony równowagi przyrodniczej i ochrony krajobrazu. Mieszczą się tu także korytarze ekologiczne, czyli obszar umożliwiający migracje zwierząt, roślin i grzybów. Autor omawia sytuację korytarzy ekologicznych w aspekcie prawnym. (abstrakt oryginalny)

In land use planning, environmental protection is one of the essential; natural balance and landscape preservation are the highest priorities. The concept also includes ecological corridors which are natural routes for the migration of animals, plants, and fungi. The author deals with ecological corridors in legal terms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu