BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chwesiuk Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Modelowanie potoku ruchu pojazdów w aglomeracji portowej na przykładzie Świnoujścia
Modelling of Vehicular Traffic in Seaport Urban Areas in Example City Świnoujście
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 53-60, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Ruch drogowy, Porty morskie
Road traffic, Seaports
Note
streszcz., summ.
Country
Świnoujście
Abstract
W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrała problematyka łączenia potrzeb transportowych dwóch współistniejących i zależnych od siebie systemów: infrastruktury portowej oraz jej bezpośredniego otoczenia miejskiego. Wynika to z faktu coraz większego wtapiania się portów w struktury miejskie. Od roku 2000 przewóz ładunków w tranzycie lądowo-morskim i morsko-lądowym wykazuje wyraźny trend wzrostowy, z drugiej zaś strony rozrastające się aglomeracje stopniowo wchłaniają, pozostające dotychczas w większym oddaleniu od centrów, obszary sąsiadujących z nimi portów. Znaczna część owych przewozów odbywa się więc obecnie poprzez tereny zurbanizowane. (fragment tekstu)

Seaports are very important junction in logistics net, where connects different branch of transport. It has an influence on urban areas, which are placed at seaports neighborhood. The principal problem is an optimization of traffic stream on the port's approach roads .In the first part there will be presented the basic problems of port's functionality in urban area. The second one will include a presentation of AIMSUN NG tool using for solving that problems, based on Świnoujście City example. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. AIMSUN Microscopic Traffic Simulator: a Tool for the Analysis and Assessment of Its Systems, TSS-Transport Simulation Systems, http://www.aimsun.com.
 2. AIMSUN NG User's Manual v. 5.1, TSS-Transport Simulation Systems 2006.
 3. BARCELÓ J., GRZYBOWSKA H., PARDO S.: Evaluation of the Operations at Port Terminals by Microscopic Simulation: Study of the Port of Livorno, http://www.aimsun.com.
 4. BARCELÓ J., GRZYBOWSKA H., PARDO S., VEHICLE ROUTING AND SCHEDULING MODELS, SIMULATION AND CITY LOGISTICS, http://www.aimsun.com.
 5. http://www.port.szczecin.pl.
 6. http://www.portalmorski.pl.
 7. Transport - Activity Results In 2000, Information and Statistical Papers, Central Statistical Office, Warsaw 2001.
 8. Transport - Activity Results In 2001, Information and Statistical Papers, Central Statistical Office, Warsaw 2002.
 9. Transport - Activity Results In 2002, Information and Statistical Papers, Central Statistical Office, Warsaw 2003.
 10. Transport - Activity Results In 2003, Information and Statistical Papers, Central Statistical Office, Warsaw 2004.
 11. Transport - Activity Results In 2004, Information and Statistical Papers, Central Statistical Office, Warsaw 2005.
 12. Transport - Activity Results In 2005, Information and Statistical Papers, Central Statistical Office, Warsaw 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu