BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popławski Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Kierunki współpracy gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego
Directions Cooperation of Rural Communities in the Opinion of the Inhabitants of Protected Areas of Swietokrzyskie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 226-232, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Obszary chronione, Rozwój lokalny, Współpraca regionalna
Rural areas, Protected area, Local development, Regional cooperation
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Przedstawiono opinie mieszkańców województwa świętokrzyskiego zamieszkujących obszary chronione na temat możliwości współpracy między ich gminami. Ważne dla zachowania środowiska naturalnego oraz rozwoju na obszarach chronionych jest kooperacja dla rozwoju lokalnego na tych terenach. Istnieje konieczność zachowania odpowiedniej relacji człowiek - gospodarka a środowisko przyrodnicze tak, aby pogodzić rozwój z ochroną. Ankietowani mieszkańcy w 41 gminach wyrażali chęć współpracy w zakresie zbiorowej komunikacji lokalnej oraz budowy i eksploatacji składowisk odpadów, a w 42 jednostkach respondenci bardzo chcieli podjąć współpracę w zakresie ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)

The area covered by protected areas in Poland amounts to 33.1%; the region with the highest percentage of areas covered by them is in the Swietokrzyskie province - 62%. There are 72 municipalities in the Swietokrzyskie province among which in 49 protected areas cover more than the half of the Swietokrzyskie area. These areas are usually landscape parks and protected landscape areas. This paper presents the most significant proposition cooperation in the protected areas (between municipalities) in the opinion of the inhabitants of protected areas of Swietokrzyskie province. Following the topic, the impact of cooperation in protected areas has been analyzed. The last chapter presents the issues cooperation on the local development in opinions of inhabitants of the selected municipality in the Swietokrzyskie province. The work ends with a brief conclusion. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gołębiewska B. 2009: Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych, Wyd. SGGW, Warszawa.
  2. Gołębiewska B. 2010: Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem, Wyd. SGGW, 1/2010, Agriculture, Warszawa.
  3. Gołębiewski J. 2007: Rola samorządu w rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego, [W:] Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska.
  4. Klepacki B., Kruk M. 2008: Wybrane problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem żywnością w warunkach integracji europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 5(20).
  5. Popławski Ł. 2009: Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. PWN, Warszawa.
  6. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz.U.04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu