BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strahl Danuta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Propozycja miary efektywności innowacyjności w hierarchicznym przekroju regionalnym z wykorzystaniem European Innovation Scoreboard
The Proposal for the Measurement of Innovation Effective-ness in a Hierarchical Regional Cross-section with the Use of the European Innovation Scoreboard
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (19), 2007, nr 1180, s. 9-18, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Innowacyjność regionu, Pomiar efektywności, Macierze
Regional innovation, Efficiency measurement, Matrix
Note
summ.
Abstract
W artykule zostanie przedstawiona pro-pozycja budowy miary efektywności innowacyjności regionalnej. Propozycja ta obejmie:
 • budowę macierzy danych typu INPUT i OUTPUT na podstawie European Innovation Scoreboard,
 • budowę miary efektywności innowacyjności regionu,
 • budowę miary efektywności innowacyjności w hierarchicznym przekroju regionalnym. (fragment tekstu)


The article presents the proposal of the measurement of regional innovation effectiveness. The proposal is based on the tools of multidimensional statistical analysis as well as on the European Innovation Scoreboard. The measure of innovation effectiveness is presented in a regional dimension following two concepts: as the measure referring to a region and as the measure related to a hierarchical system in a regional cross-section that is e.g. to a country in its regional cross-section. Such a measure allows one to consider interregional diversification in a specific country and define the influence of such diversification on the system innovation. Innovation effectiveness is referred to as the relation between regional innovation indices INPUT and OUTPUT type, taking into consideration classification of regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 2002 European Innovation Scoreboard: EU Regions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper No 3, European Commission, 2002.
 2. 2003 European Innovation Scoreboard: Indicators and Definitions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper No 1, European Commission, 2003.
 3. Commission Regulation (EC) No 1450/2004 of 13 August 2004 Implementing Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council Concerning the Production and Development of Community Statistics on Innovation.
 4. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 5. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka stosowana, PWE, Warszawa 1998.
 6. Markowska M., Strahl D., Przegląd koncepcji pomiaru regionalnej innowacyjności w unijnej statystyce, PN AE, Poznań (złożone do druku).
 7. Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005, European Trend Chart on In-novation, European Commission, 2005.
 8. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2006.
 9. Oslo Manual, the Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guide-lines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, European Commission, Eurostat, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris 1997.
 10. Strahl D., Strukturalna miara obiektów hierarchicznych, Ekonometria, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (złożone do druku).
 11. Strahl D., Wykorzystanie strukturalnej miary rozwoju oraz mierników European Innovation Scoreboard do pomiaru innowacyjności regionalnej, Ekonometria, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (złożone do druku).
 12. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, AE, Kraków 2000.
 13. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu