BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Antoni A.
Title
Nikołaj Stankiewicz (1813-1840) : szkic do portretu
Nicholas Stankevich (1813-1840) : the Draft of Portrait
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 53-65
Keyword
Kultura, Sztuka
Culture, Art
Note
summ.
Country
Rosja
Russia
Stankiewicz Nikołaj
Abstract
Nikołaj Stankiewicz należy do najbardziej znaczących i jednocześnie najbardziej intrygujących postaci rosyjskiej kultury pierwszej połowy XIX wieku. Trudno sobie wyobrazić jej historię bez osobnego rozdziału poświęconego jego osobie i omówieniu wpływu, jaki wywarł na umysły swych współczesnych. To przecież jego nazwiskiem rozpoczyna się "wspaniałe dziesięciolecie" rosyjskiej kultury - przełom lat trzydziestych i czterdziestych XIX w. (fragment tekstu)

The article is devoted to N. Stankevich, a poet and a philosopher, one of the most significant figures of the "felicitous decade" of the Russian culture at the turn of the thirties and the fortieth of the 19th century. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aksakow K.S.: Wospominanie studientstwa 1832-1835 godow. W: Moskowskij Uniwersitet w wospominanijach sowriemiennikow. Moskwa 1956.
 2. Aleksandrów J.: Idealist 30. godow XIX wieka (K 75-lietju so dnja koncziny N.W. Stankiewicza. 1840-1915). Kazań 1915.
 3. Annienkow P.W.: Nikołaj Władimirowicz Stankiewicz. Pieriepiska jewo i biografia. Moskwa 1857.
 4. Bakunin M.: Sobranie soczinienij i pisem. 1828-1876. T. 1. Dogicgielianskij pieriod 1828-1837. Moskwa 1934.
 5. Bakunin M.A.: Sobranie soczinienij i pisem. 1828-1876. T. 2. Giegielianskij pieriod. 1837-1840. Moskwa 1934.
 6. Bielinskij W.G.: Połnoje sobranie soczinienij. T. XI. Pisma 1829-1840. Moskwa 1956.
 7. Bieliński W.G.: Pisma filozoficzne. T. 1. Warszawa 1956.
 8. Bourmeyster A.: Stankevic et Videalisme humanitaire des annees 1830. T. 1-2. Paris 1974.
 9. Brown E.J.: Stankevic and Belinskij. S.-Gravenhage 1958. American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists. Moscow, September 1958.
 10. Brown E.J.: The Circle of Stankevich. "American Slavic and East European Review" 1957 nr 10.
 11. Delwig A.: Poł wieka russkoj żizni. Moskwa 1930. T. 1.
 12. Filippow M.M.: Sud'by russkoi fiłosofii (Krużok Stankiewicza - Wlijanie Giegiela). "Russkoje bogatstwo" 1894 nr 11.
 13. Gierszenzon M.O.: Istorija mołodoj Rossii. Moskwa 1923.
 14. Granjard H.: Les deux visage de Stankevic. Paris 1968. VI Congres International des Slavistes. Prague 7-13 aout 1968. Comunications de la delegation française et de la delegation suisse.
 15. Hercen A.: Rzeczy minione i rozmyślania. T. II. Warszawa 1952.
 16. Izbrannoje. Moskwa 1982.
 17. Kamiński A.A.: Bakunin a Hegel (cz. 1). "Nauki Humanistyczne" nr 3. Wrocław 1997.
 18. Pieriepiska Nikołaja Władimirowicza Stankiewicza. 1830-1840. Riedakcja i izdanie A. Stankiewicza. Moskwa 1914.
 19. Plechanow G.: Sobranije soczinienij w 24 tomach. T. XXII. Moskwa - Leningrad 1925.
 20. Sakulin P.N.: Idealizm N.W. Stankiewicza. "Wiestnik Jewropy" 1915, kn. 2.
 21. Stankiewicz M.: Metafizyka miłości. W: Filozofia i myśl społeczna rosyjska 1825-1861. Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył A. Walicki. Warszawa 1961.
 22. Stankiewicz N.W.: Izbrannoje. Moskwa 1982.
 23. Stichotworienija. Tragedia. Proza. Moskwa 1890.
 24. T.N.: Granowskij ijewo pieriepiska. T. II. Moskwa 1897.
 25. Tołstoj L.N.: Połnoje sobranie soczinienij. T. 60. Moskwa 1949.
 26. Turgieniew I.S.: Połnoje sobranie soczinienij i pisem. T. VI. Moskwa - Leningrad 1963.
 27. Walicki A.: Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu. Warszawa 1973.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu