BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Odżga Roman
Title
Kilka uwag o recepcji filozofii konwencjonalistycznej w Polsce
Some Remarks on a Reception of Conventionalist Philosophy in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 128-135, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Filozofia, Poglądy filozoficzne, Historia filozofii
Philosophy, Philosophical thought, History of philosophy
Note
summ.
Abstract
Problemem, przed jakim stoi myśl polska od kilku stuleci, pozostaje kwestia recepcji zachodniej filozofii (i myśli społecznej). Jest to fragment szerszego zagadnienia - naszego uczestnictwa w kulturze Europy Zachodniej. (fragment tekstu)

The article describes a reception of H. Poincare's conventionalist philosophy in Poland at the beginning of the last century. The author refers to certain one-sided stereotype opinions on the theme of Polish philosophy's output. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Filozofia. Podstawowe pytania. Pod red. E. Martensa i H. Schnaedelbacha. Przekł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1995.
  2. Metallmann J.: Zasada ekonomii myślenia, jej historia i krytyka. Warszawa 1914.
  3. Młynarski F.: Socyologia wobec teoryi poznania. Jarosław 1910.
  4. Młynarski F.: Zasady filozofii społecznej. Warszawa 1919.
  5. Siemianowski A.: Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki. Warszawa 1989.
  6. Smoluchowski M.: Wybór pism filozoficznych. Oprac. W. Krajewski. Warszawa 1956.
  7. Szumilewicz I.: Poincare. Warszawa 1978.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu