BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Piotr
Title
Prakseologiczne spojrzenie na kompetencje
Praxeological Outlook for Competences
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 189-194, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kompetencje, Prakseologia
Competences, Praxeology
Note
summ.
Abstract
Na kompetencje koncepcyjne menedżera można spojrzeć z perspektywy prakseologicznej. Od poziomu kompetencji zależałaby wówczas sprawność działania. Pojęcie sprawności należy do centralnych kategorii prakseologicznych. (fragment tekstu)

The article attempts to be an outlook for manager's conceptual competences from the perspective of praxeology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Konieczny J.: Prakseologiczny ciąg systemów i modelowanie matematyczne. "Prakseologia" 1972 nr 43.
 2. Kotarbiński T.: Z zagadnień ogólnej teorii walki. W: Wybór pism. T. 1. Warszawa: PWN 1957.
 3. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Warszawa: PWN 1975.
 4. Kotarbiński T.: Medytacje o życiu godziwym. Warszawa: WP 1985.
 5. Nowakowska M.: Teoria działania. Próba formalizacji. Warszawa: PWN 1973.
 6. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław-Warszawa- -Kraków-Gdańsk: Ossolineum 1978.
 7. Pszczołowski T.: Wybrane zagadnienia prakseologii, teorii organizacji i ekonomiki. "Projektowanie i Systemy" 1978 nr 5.
 8. Stonert H.: Analiza logiczna pojęć nauki o działaniu. "Prakseologia" 1967 nr 27.
 9. Stonert H.: Analiza logiczna pojęć nauki o działaniu "Prakseologia" 1968 nr 29.
 10. Stonert H.: Twierdzenia nauk praktycznych w ujęciu T. Kotarbińskiego (okres po 1939 roku). "Prakseologia" 1986 nr 1-2.
 11. Wawrzyńczak R.: O pewnym modelu działania (ujęcie systemowe). W: Nauka, Technika, Systemy. Ossolineum 1981.
 12. Wawrzyńczak R.: O pewnym modelu działania i dwu jego aplikacjach. Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź-Gdańsk: Ossolineum 1985.
 13. Wawrzyńczak R.: Komentarz albo posłowie. "Prakseologia" 1991 nr 1-2.
 14. Wawrzyńczak R.: Prakseologia umysłu podmiotu działającego. W: Logika, praktyka, etyka. Przesłanki filozofii T. Kotarbińskiego. Red. W. Gasparski, W. Strzałkowski. 1991.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu