BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiukiewicz Marian
Title
Ekonomiczne i polityczne przesłanki zmiany systemowej w Polsce w latach 1980-1989
Economic and Political Premise of System Change in Poland During 1980-1989
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 215-225
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Ocena procesu transformacji
Systemic transformation, Evaluation of the transformation process
Note
summ.
Abstract
Omówiono i ustalono przesłanki zmian ustrojowych w Polsce w latach osiemdziesiątych.

The article tries to establish the premise of a system change in Poland during the nineties. The author takes the position that these circumstances should be searched into economic failure of socialist state, favourable international circumstances and subjective factors such as Solidarity trade union and its political elites and also pro-reform forces within Polish United Worker's Party (PZPR). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Balcerowicz L.: 800 dni. Szok kontrolowany. Warszawa 1992.
  2. Garlicki A.: Historia 1939-1996/97. Polska i świat. Warszawa 1997.
  3. Janicki M., Władyka W.: Manifest sierpniowy '80. "Polityka" 1997 nr 35.
  4. Kaliński J., Landau Z.: Gospodarka Polski w XX wieku. Warszawa 1998.
  5. Lamentowicz W.: Siła i bezsilność władzy politycznej. W: Społeczeństwo polskie u progu przemian. Red. J. Mucha (i in.). Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
  6. Nowak S.: Współczesny katolicyzm polski - spostrzeżenia i hipotezy socjologa. "Przegląd Powszechny" 1988 nr 5.
  7. Skodlarski J.: Zarys historii gospodarczej Polski. Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu