BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Innowacyjność w obszarze usług transportowych
Innovativeness in Transport Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 221-230, rys., tab.
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Transport, Usługi transportowe, Innowacje
Transport, Transport services, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ugruntowany paradygmat innowacji technologicznych jako motora rozwoju determinuje bardzo ograniczony sposób myślenia na temat innowacyjności. Rozwój sektora usług, w tym usług transportowych, i tym samym wzrost konkurencji w tym sektorze wymusił rozwój także w zakresie działań o charakterze innowacyjnym. Od początku rozwoju teorii innowacji analitycy zagadnienia zwrócili się w stronę innowacji technologicznych w firmach produkcyjnych. Znaczenie usług w procesach innowacyjnych zostało zdegradowane do roli pasywnego odbiorcy innowacji technologicznych pozyskiwanych od firm sektora produkcyjnego. Ten sposób postrzegania innowacji jest także ugruntowany w obszarze usług transportowych czy też, szerzej definiując, w obszarze usług rynku TSL. (fragment tekstu)

Transport is an important area of innovation activity. New tendencies in economics define service innovation as shaping innovation systems in various ways. Innovative behaviors of service companies are differentiated depending on possessed potential (resources) and abilities to use it in the context of their activities. Knowledge and ability to use it in innovation processes is an important determinant of firms' competitiveness.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport. Red. A. Żołniersk. PARP, Warszawa 2006.
  2. J. Bessant i H. Rush: Building bridges for innovation: the role of consultants In technology transfer. "Research Policy" 1995, No. 24, s. 97-114.
  3. P. Niedzielski, K. Rychlik: Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  4. P.F. Drucker: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i  zasady. PWE, Warszawa 1992, s. 224-270
  5. B. Wawrzyniak: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1989, s. 73-109
  6. M.E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i  konkurentów. PWE, Warszawa 1992, s. 52-62
  7. A. Szewczuk: Strategia firmy transportowej warunkiem skutecznego działania. W: Kierownik, a współczesne problemy zarządzania firmą transportu samochodowego. PWE, Szczecin 1994, s. 17-28.
  8. A. Szewczuk: Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001, s. 188-189.
  9. P. Niedzielski, K. Rychlik: Innowacje i kreatywność. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu