BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kolizje i wypadki drogowe w Polsce a program poprawy bezpieczeństwa
Road Accidents in Poland and the National Road Safety Program
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 239-254, tab., wykr.
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Wypadki drogowe, Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Road accidents, Road traffic safety
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na drogach publicznych dochodzi do wielu tysięcy wypadków rocznie. Trudne do oszacowania straty materialne oraz te mniej wymierne, związane z życiem ludzkim, są od wielu lat problemem państw rozwijających się, ale także i tych o zaawansowanej, potężnej infrastrukturze drogowej, która powinna w sposób znaczący wpływać na ludzkie bezpieczeństwo. Aby bliżej określić warunki, z jakimi spotykają się uczestnicy dróg, takie jak ich bezpieczeństwo, coraz częściej sięgamy do danych statystycznych. Jedynie dane liczbowe są w tym wypadku najbardziej miarodajnym narzędziem, umożliwiającym zbadanie tego problemu w danym kraju. (fragment tekstu)

Every year there are thousands of road accidents on public roads in Poland. Of all modes of transport, transport by road is the most dangerous and the most costly in terms of human lives. Despite a significant improvement in recent years road accidents continue to be a burden to Poland under any human, social, and economic consideration. The paper presents some statistic data concerning the matter of road safety and the general actions and programmes undertaken in order to improve the situation. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. www.leszno.edu.pl, (23.01.2005 r.).
 2. United Nations, Economic Comission for Europe, Statystyka wypadków drogowych w Europie i Ameryce północnej.
 3. International Road and Traffic Accident Database.
 4. Bundesanstalt fur Strassenwesen.
 5. www.krbrd.gov.pl, (05.04.2005 r.).
 6. http://its.home.pl, (12.05.2005 r.).
 7. http://www.cbr.home.pl/stronaglowna.htm, (05.10.2005 r.).
 8. www.mi.gov.pl, (01.04.2005 r.).
 9. Międzynarodowe przewozy towarowe. Red. J. Perenc, J. Godlewski. PWT, Warszawa 2000, s. 233.
 10. Towards fair and efficient pricing in transport. Green paper. Commission of the European Communities, COM(95) 691, s. 21.
 11. http://www.krbrd.gov.pl/stan_brd/wypadki_motoryzacja_i_zaludnienie_w_Polsce_2003.htm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu