BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Marketing społeczny jako efekt rozszerzenia klasycznej koncepcji marketingu
Societal Marketing as the Result of Broadening the Classical Concept of Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 255-263, tab.
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Marketing, Marketing społeczny
Marketing, Social marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W konsekwencji zmieniających się uwarunkowań dochodzi do redefinicji marketingu oraz gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na nowe instrumenty marketingowe. Koncepcja marketingu ewoluuje w kierunku dbałości i troski o konsumenta i społeczeństwo, w którym on żyje. (fragment tekstu)

The paper examines the stages of development of marketing concept that lead to expanding the term onto new areas. Especially the social criticism of marketing forced changes from traditional marketing into new, enlightened marketing concept. The societal marketing consists of: focusing on consumer, constant innovation, creating value and social responsibility. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. D. Castenow: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996, s.  58.
  2. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie i  Kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 25.
  3. M. Daszkowska: Tożsamość w usługach. "Marketing w praktyce" 1996, nr 3.
  4. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
  5. J.T. Russell, W.R. Lane: Reklama według Ottona Kleppneraa, Felberg, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu