BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomanek Robert
Title
Strategie integracji i ich wpływ na konkurencję na rynkach transportowych
Integration Strategies and Their Influence on the Competition on Transport Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 277-286, rys.
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Konkurencja, Transport, Integracja gospodarcza
Competition, Transport, Economic integration
Note
streszcz., summ.
Abstract
W wyniku integracji powstają alianse strategiczne, dochodzi także do fuzji. Towarzyszy temu niejednokrotnie ograniczanie konkurencji na wybranych rynkach transportowych. To z kolei może prowadzić do niekorzystnych zmian rynkowych o szerszym znaczeniu gospodarczym. Wydaje się jednak, że w zależności od przyjętej strategii integracji (zdeterminowanej przez specyfikę danego rynku transportowego) możliwe jest przynajmniej ograniczenie tej negatywnej strony integracji transportu. Osobnym problemem (pominiętym w artykule) jest kwestia rezygnacji z integracji, w związku z jej kosztami i wpływem na przyjętą strategię rozwoju firmy - dobrym przykładem wydają się tu być tzw. tanie linie lotnicze, które realizując strategie kosztowe, celowo rezygnują z integracji swoich usług. W każdym razie, nie można zakładać a priori korzystności integracji, a podejmując decyzję o niej, należy pamiętać o możliwości zróżnicowanego kształtowania jej postępów. (fragment tekstu)

Transport integration can limit the competition on transport markets. It's serious problem of the transport policy. Depending on the market, it's possible to apply different strategy of the integration. However, it's possible to detail: integration of the transport process and integration of transport systems. The first strategy is being applied in the combined transport, second: in the public transport. The second strategy is curbing the competition but it's possible to reduce this negative influence replacing the competition "on the market" with the competition "for the market" or the competition regulated by the transport authority. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym. Red. A. Piskozub. WKiŁ, Warszawa 1977, s. 14-19.
  2. J. Burnewicz: Międzynarodowe rynki transportowe. Uniwersytet Gdański, Sopot 2004, (maszynopis), s. 56.
  3. R. Tomanek: Osobliwości konkurencji i konkurencyjności na rynkach transportowych. "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 3, s. 32.
  4. F. Prévot: Coopétition et management des competences, "Revue Française de Gestion" 2007, nr 176, s. 184.
  5. A. Lozano, S. Sysko-Romańczuk: Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodarczych - teoria i  praktyka, Uniwersytet Szczeciński, http://www.integracja.szczecin.pl/files/pdf/publikacje_naukowe_ 01.pdf, (25.03.2008).
  6. R. Tomanek: Organizacja transportu jako instrument integracji. [W:] Integracja systemów transportowych w warunkach gospodarki rynkowej. Procesy, mierniki, modele. III etap badań statutowych. Red. M. Michałowska. AE, Katowice 2007, maszynopis niepublikowany.
  7. Transport intermodalny w Europie. "Rynek Kolejowy" 2006, nr 4, s. 25.
  8. R. Tomanek: Konkurencyjność transportu miejskiego. AE, Katowice 2002, s. 115-117.
  9. M. Mougeot, F. Naegelen: Was Chadwick right?, "Review of Industrial Organization" 2007, vol. 30, iss. 2, s. 122.
  10. R. Tomanek: Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego. "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 3, s. 2-5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu