BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszomirski Olgierd (Uniwersytet Gdański)
Title
Proces integracji pasażerskiego transportu drogowego w regionach
The Process of Integration of the Passenger Road Transport in Regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 315-328
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Integracja przedsiębiorstw, Transport samochodowy, Region
Integration of enterprises, Motor transport, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Regionalny pasażerski transport drogowy stanowi istotny element systemu transportowego Polski, który wypełnia określone zadania w obsłudze kraju, regionów, powiatów i gmin. Jest on organizowany i realizowany przez przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej działające w formie prawnej jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych oraz przez przedsiębiorstwa prywatne, powstałe na podstawie majątku tych przedsiębiorstw lub niezależnie. Podstawowym konkurentem regionalnego pasażerskiego transportu drogowego jest transport indywidualny realizowany własnymi samochodami osobowymi, który rozwinął się szczególnie intensywnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Coraz powszechniejsza możliwość wyboru indywidualnego środka transportu jako substytutu stanowi wyzwanie dla wzrostu jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy. W roli konkurenta w stosunku do regionalnego pasażerskiego transportu zbiorowego występuje także transport lokalny, zwany komunikacją miejską. Jego linie przekraczając granice macierzystych miast, docierają często w głąb regionów, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla transportu regionalnego o odmiennej ofercie przewozowej w sytuacji braku niezbędnej integracji obu rodzajów transportu. (fragment tekstu)

The regional passenger road transport is a significant element of the polish transport system which plays a particular role in servicing the country, regions, districts and municipalities. It is being organized and implemented by the public and private bus transport companies. There is a necessity of introducing particular changes in the organization and management of the regional passenger road transport. These changes should assure internal integration of the mentioned above transport and external integration of that transport with regional rail transport and local transport. A proper level of integration could be reached by appointing of a regional transport organizer whose task would be organizing regional passenger road transport, regional passenger rail transport and local transport. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. "Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w latach 2008-2015 w świetle przewidywanych zmian organizacyjnych prawnych i społecznych" przygotowanego dla Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji" w 2008 r. przez zespół autorów w  składzie: O. Wyszomirski (kierownik zespołu), K. Grzelec, H. Kołodziejski, M. Gromadzki, M. Józefowicz i M. Wolański.
  2. K. Hebel, O. Wyszomirski: Bariery integracji transportu zbiorowego lokalnego z regionalnym, XXX Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Zbiór referatów. Wejście Polski do Unii Europejskiej wyzwaniem dla lokalnego transportu zbiorowego. IGKM, Poznań 2004, s. 42.
  3. Dz.U. 2002, nr 175, poz. 1440.
  4. Z. Szczerbaciuk: Miejsce przedsiębiorstw PKS w zintegrowanym systemie transportu zbiorowego. Materiały konferencyjne. Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego - szanse i bariery. Kielce 2005, s. 123.
  5. Ceny transportu miejskiego w Europie. Red. R. Tomanek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w  Katowicach, Katowice 2007, s. 114.
  6. K. Hebel, O. Wyszomirski: Bariery integracji transportu zbiorowego lokalnego z regionalnym. XXX Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Zbiór referatów. Wejście Polski do Unii Europejskiej wyzwaniem dla lokalnego transportu zbiorowego. IGKM, Poznań 2004, s. 42.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu