BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barnat Wiesław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Trzaska Malwina (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kiczko Andrzej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Numeryczno - eksperymentalna walidacja próby ścinania międzywarstwowego laminatu szklano - poliestrowego
Numerical and Experimental Validation of Interlaminar Shear the Glass - Polymer Composite
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 61-67, fot., tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Materiały kompozytowe, Transport wodny, Mechanika
Composite materials, Water carriage, Mechanics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Łodzie specjalne typu airboat, to łodzie płaskodenne o napędzie śmigłowym służące do szybkiego przemieszczania się po terenach trudno dostępnych i zbiornikach wodnych o nieznanym charakterze dna (np. tereny miejskie podczas powodzi). Ze względu na udział w akcjach ratowniczych ważną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie aluminiowej konstrukcji kadłuba. W tym celu budowane są zewnętrzne warstwy ochronne. Materiałami stosowanymi na tego typu rozwiązanie są materiały kompozytowe. Niniejsza praca poświęcona jest walidacji numeryczno - eksperymentalnej próby ścinania międzywarstwowego laminatu szklano - poliestrowego. Próba ta miała na celu wyznaczenie wartość siły powodującej uszkodzenie laminatu w płaszczyźnie 13. Próbę ścinania międzywarstwowego zrealizowano poprzez zginanie krótkiej wiązki. Badania eksperymentalne przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej Instron 8862 w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej. Model dyskretny przygotowano w programie HyperMESH, natomiast obliczenia wykonano przy użyciu solvera LS Dyna.(abstrakt oryginalny)

The special boats like airboat, flat -bottomed boats with propeller for fast movement of the difficult to access areas and water tanks of unknown nature (ex. Urban areas during floods). Due to participation in rescue important is adequate protection of aluminum structure of hull. The outer protection layers are built for this purpose. The material used for construction is composite. The paper present the numerical and experimental validation of interlaminar shear test the glass - polyester composite. An attempt was made to designate the force causing damage to the laminate shear interlaminar 13 test was carried out by bending a short beam. Experimental studies were carried out on a universal testing machine Instron 8862 in the Laboratory of Strength of Materials in the Department of Mechanics and Applied Computer Science. Discrete model prepared in the HyperMesh, and calculations were performed using LS Dyna solver.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. S. Ochelski, Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych, WNT, Warszawa 2000.
  2. PN-EN ISO 14130:2001.
  3. LS Dyna Theory Manual.
  4. LS Dyna Keyword User's Manual.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu