BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hładoń Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Metody usprawniania funkcjonowania jednostek dystrybucyjnych operatora logistycznego
Methods of Improving Functioning Processes in Logistics Operator's Distribution Units
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 7, s. 2-7, rys.
Keyword
Logistyka, Dystrybucja, Centra logistyczne
Logistics, Distribution, Logistic centres
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w centrum dystrybucyjnym jednego z czołowych operatorów logistycznych w Polsce. Badania te miały na celu wskazanie działań, które należałoby podjąć, aby obniżyć koszty funkcjonowania centrum dystrybucyjnego, podnieść poziom obsługi klienta, a także wyznaczyć potencjalne kierunki rozwoju oferty usługowej centrum dystrybucyjnego. (abstrakt oryginalny)

In the article the results of research carried out in distribution center of one of the main logistics operators in Poland were presented. The aim of this research was to find out how to lower the costs and improve customer service, as well as to show potential directions of development as far as service offer is concerned. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Smolnik, Nowoczesne podejście do zarządzania procesami logistycznymi - outsourcing, w: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, pod red. M. Sołtysika, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004, s. 183-193.
  2. Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce, pod red. L. Mindura, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000, s. 25-27.
  3. I. Fechner, Centra logistyczne, Cel - realizacja - przyszłość, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004, s. 33.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu