BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szołtysek Jacek (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Typologia obszarów stosowania logistyki - propozycja rozwiązania
Typology of Logistics Application Areas - Solutions Proposal
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 8, s. 2-6, tab., rys.
Keyword
Logistyka, Teoria logistyki
Logistics, Theory of logistics
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera propozycję typologii zastosowań logistyki. Jest to odpowiedź na często poruszany problem z zaliczaniem konkretnych zastosowań do obszaru logistyki oraz na dyskusje związane z istotą logistyki i jej nowymi zastosowaniami. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with a solutions proposal of logistics applications typology. It is an answer to often brought up problem with rating concrete applications within logistics. This is also an answer to discussions connected with the essence of logistics and its new applications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. S. Pabis, M. Jaros, O klasyfikacji nauk, "Forum Akademickie"2008, nr 2.
 2. M. Ciesielski, Nowe problemy z logistyką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 10, s. 2-4.
 3. L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 48.
 4. S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 36.
 5. B.Z. Szałek, Logistyka. Wstęp do problematyki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992, s. 42.
 6. P. Kołodziejczyk, J. Szołtysek, Epistemologia logistyki społecznej, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 4, s. 21-24.
 7. Т. Tanimoto, Butsuryu-Logistics no riron to jittai (Theory and Practice of Physical Distribution and Logistics), Hakutoshobo 2000, za: M. Baudin, Lean Logistics: The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods, Productivity Press, New York 2005, s. 17 (wersja elektroniczna: Google Books, http://books.google.pl/books?id=nLyuEYC8rWIC, 10.01.2009).P. Kołodziejczyk, J. Szołtysek, Epistemologia logistyki społecznej, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 4, s. 21-24.
 8. D. Kempny, Koncepcje logistyki w nietypowych zastosowaniach. Orientcja logistyczna w procesie świadczenia usług nieprodukcyjnych, w: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, pod red. M. Sołtysika, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004, s. 42.
 9. F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa 1995, s. 16.
 10. S. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001, s. 10.
 11. H.-Ch. Pfohl, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 1998, s. 11.
 12. P.K. Feyerabend, Przeciw metodzie, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 2001, s. 228.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu