BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barański Jarosław
Title
Przemęczenie pracą, brak wolnego czasu oraz niedostatek materialnych młodych lekarzy jako zagrożenie w praktyce lekarskiej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 301-307, rys.
Keyword
Leczenie, Wypalenie zawodowe
Medical treatment, Professional burnout
Abstract
Scharakteryzowane główne zagrożenia występujące w praktyce lekarskiej, do których należą: przeciążenie pracą, brak czasu wolnego i wypoczynku oraz zła sytuacja materialna.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ciechańska G.: Badania nad współczesnym lekarzem. "Gazeta Lekarska" 1999 nr 9.
  2. Ciechańska G.: Czas wolny i czas pracy. "Gazeta Lekarska" 1998 nr 12.
  3. Ciechańska G.: Zdrowy styl życia. "Gazeta Lekarska" 1999 nr 2.
  4. Kind H.: Móglichkeiten zur Ausbildung in Psychotherapie jur den praktizierenden Arzt. "Ther. Umsch" 1966 nr 23.
  5. Ostrowska A.: Styl życia i zdrowia. Warszawa: PAN 1999.
  6. Zaborowski P.: Sytuacja materialna i życiowa młodych lekarzy. "Gazeta Lekarska" 2000 nr 9.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu