BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obrębalski Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Rozwój regionalny - identyfikacja, pomiar i ocena
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 11-19, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Rozwój regionalny, Region, Dynamika rozwoju regionalnego
Regional development, Region, Regional development dynamics
Abstract
Wyjaśniono znaczenie terminu "rozwoju regionalnego". Omówiono mierniki rozwoju regionalnego oraz zwrócono uwagę na zagadnienie pomiaru i monitoringu tegoż rozwoju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dziewoński K.: Teoria regionu ekonomicznego. "Przegląd Geograficzny" 1967, t. XXXIX, z. 1.
  2. Gorzelak G.: Europejskie uwarunkowania rozwoju regionalnego Polski: W: Informacja przestrzenna w gospodarce regionalnej. Warszawa 1999, s. 11.
  3. Hanusik K., Łangowska U.: Mierzenie poziomu życia i jego uwarunkowań jako podstawa oceny działalności samorządu terytorialnego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy. Red. S. Dolato. Uniwersytet Opolski: Opole 1997.
  4. Nowak E.: Dobór cech dla porównań wielokryterialnych. "Przegląd Statystyczny" 1985 nr 2, s. 121-124.
  5. Obrębalski M.: Podział terytorialny krajów Unii Europejskiej a cele i kryteria regionalnych funduszy rozwojowych. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 807. AE: Wrocław 1999, s. 117-127.
  6. Obrębalski M.: Statystyka publiczna jako źródło wspierania decyzyjnego władz lokalnych. W: Decyzje strategiczne w gospodarce regionalnej. Red.: R. Krupski, E. Tyszkiewicz. i-BiS: Wrocław 1996, s. 204-213.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu