BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Elżbieta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Możliwości oceny rozwoju regionalnego na podstawie modeli ekonometrycznych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 54-61, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Rozwój regionalny, Modele ekonometryczne
Regional development, Econometric models
Abstract
Omówiono podstawowe uwarunkowania przydatności modelu regionalnego oraz przedstawiono analizę regionalnych procesów rozwojowych na podstawie modeli ekonometrycznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN 2000.
  2. Charemza W.W., Deadman D.F.: Nowa ekonometria. Warszawa: PWE 1997.
  3. Ekonometria przestrzenna. Praca zbior. pod red.A. Zeliasia, Warszawa: PWE 1991.
  4. Kusideł E.: Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania. W: Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych pod red. B. Sucheckiego. Łódź: ABSOLWENT 2000.
  5. Nowak E.: Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Warszawa: PWN 1984.
  6. Nowak E.: Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. Warszawa: PWN 1994.
  7. Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu