BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Związki i relacje polityki regionalnej i polityki rozwoju lokalnego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 62-67, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Polityka regionalna, Rozwój lokalny
Regional policy, Local development
Abstract
Omówiono rolę i znaczenie układu regionalnego w gospodarce narodowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chojnicki Z., Czyż T.: Region i regionalizacja w geografii. W: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. SOW. Warszawa 1993, s. 13-36.
 2. Gruchman B.: Funkcje oraz instytucje układu regionalnego. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1996, s. 33.
 3. Gruchman B.: Funkcje oraz instytucje układu regionalnego. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1996, s. 31.
 4. Instrumenty polityki rozwoju regionalnego. Raport uzupełniający. Warszawa 1997. Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, s. 18.
 5. Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych, pod red. F. Kuźnika. AE w Katowicach, Katowice 1996, s. 16.
 6. Markowski T.: Konkurencyjność i współpraca wewnątrzregionalna podstawą nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego. W: Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, pod red. Z. Mikołajewicza. Opole 1997, PTE, s. 35.
 7. Parysek J.: Modele klasyfikacji w geografii. W: Zeszyty Naukowe Geografia nr 31. AE w Poznaniu, Poznań 1982.
 8. Parysek J.: Zakres funkcjonalny układu regionalnego. W: Funkcje układu regionalnego. Friedrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce, Poznań 1995, s. 39.
 9. Patrzałek L.: Przesłanki i uwarunkowania polityki wewnątrzregionalej. W: Funkcje układu instytucjonalnego w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, pod red. J. Patrzałka. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s 42.
 10. Rabska T.: Charakter i struktura prawno-administracyjna układu regionalnego. W: Funkcje układu regionalnego. Friedrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce, Poznań 1995, s. 64.
 11. Szlachta J.: Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku. W; Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1996, s. 16.
 12. Winiarski B.: Polityka gospodarcza. PWN, Warszawa 2000, s. 147.
 13. Wojtasiewicz L.: Układ regionalny jako ogniwo pośrednie między centrum a szczeblem centralnym. W: Funkcje układu regionalnego. Friedrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce, Poznań 1995, s. 72.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu