BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejuk Marian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Zapart Jerzy (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Struktura funkcjonalna regionów Polski
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 80-94, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Analiza funkcjonalna, Region, Zatrudnienie
Functional analysis, Region, Employment
Abstract
Na podstawie danych dotyczących liczby osób pracujących wg PKD zanalizowano strukturę funkcjonalną regionów Polski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brol R., Maj M., Strahl D.: Metody typologii miast. Wrocław: AE 1990
  2. Chilczuk M.: Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce. Warszawa: PWN 1972
  3. Dziewoński K.: Przegląd teorii sieci osadniczej. W: Elementy teorii planowania przestrzennego. Warszawa: PWN 1972
  4. Kiełczewska-Zaleska M.: Geografia osadnictwa. Warszawa: PWN 1969
  5. Nagurski T.: Wybrane zagadnienia rozwoju ludnościowego i gospodarczego małych miast. Wrocław: Ossolineum 1972
  6. Obrąbalski M.: Pomiar i identyfikacja wyspecjalizowanych funkcji usługowych regionu jeleniogórskiego. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 472. Wrocław: AE 1989
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu