BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strahl Danuta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Konkurencyjność regionów w przestrzennych strategiach rozwojowych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 100-107, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Konkurencyjność, Konkurencyjność regionów
Competitiveness, Regions competitiveness
Abstract
Wyjaśniono pojęcie konkurencyjności oraz omówiono jego rolę w strategiach regionów Polski. Szczegółowo przedstawiono czynniki sukcesu potrzebne w podnoszeniu konkurencyjności regionu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bieńkowski W.: Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Czy rząd może być bardziej aktywny? W: Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski. WSHiFM: Warszawa 2000.
 2. Brooksbank D.J., Pickamell D.G.: Regional Competitiveness Indicators. A reassessment of method. "Local Economy". Volume 13, No 4, February 1999.
 3. Chmielewski R., Trojanek M.: Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast). W: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania. Pod red. R. Omańskiego. Cz. II. Biuletyn PKPZK PAN. Zeszyt nr 187. Warszawa 1999.
 4. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S.: Mapa konkurencyjności województw. "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 18/19 z 28 sierpnia-24 września 2000.
 5. Gorzelak G., Jałowiecki B.: Konkurencyjność regionów. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1/2000.
 6. Gorzelak G., Jałowiecki B.: Metedologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 3/2000.
 7. Huggins N.: Regional Competitive Specialization. Development Agency Sector Initiatives in Wales. Area, vol. 29, nr 3, 1997.
 8. Klasik A.: Strategia rozwoju regionu. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 3, 2000.
 9. Łyszkiewicz W.: Industrial organisation. Organizacja rynku i konkurencja. WSHiFM: Warszawa 2000.
 10. Parteka T.: Uwarunkowania tworzenia strategii rozwoju województwa pomorskiego. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 3/2000.
 11. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN: Warszawa 2000.
 12. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE: Warszawa 1994.
 13. Roberts B., Stimson R. J.: Multi-sectoral qualitative analysis: a tool for assessing the competitiveness of regions and formulating strategies for economic development. "Regional Science", Springer-Verlag 1998.
 14. Strahl D.: Zarys procedury budowy zintegrowanego modelu oceny konkurencyjności regionów. PN AE nr 874, z. "Taksonomia" nr 7. Wrocław 2000.
 15. Strahl D.: Propozycja statycznej miary konkurencyjności regionów. PN AE we Wrocławiu (w druku).
 16. Wojtasiewicz L.: Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 3/2000.
 17. Wysocka E.: Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 3/2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu