BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przygodzki Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Title
Konkurencyjność regionu jako podstawowy warunek rozwoju regionalnego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 108-118, rys., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Konkurencyjność regionów, Rozwój regionalny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Globalizacja
Regions competitiveness, Regional development, Enterprise competitiveness, Globalization
Abstract
Omówiono nowe uwarunkowania konkurencyjności regionów w świetle globalizacji, zwracając szczególną uwagę na konkurencyjność przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia, Warszawa, 1996,
 2. Biniecki J., Klasik A., Kużnik F.: Konkurencyjność województw Górnego Śląska na tle kraju i regionów Polski Południowej, w: Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Polski Południowej, Katowice 1997,
 3. Chmielewski R., Trojanek M.: Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast) w: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania - część II, pod red. R. Domańskiego, Biuletyn KPZK nr 187, Warszawa 1999,
 4. Duche G.: Tworzenie nowego systemu produkcyjnego. Problemy rozwoju środowiska innowacyjnego (przykład Łodzi) w: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, pod red. A. Jewtuchowicz, Łódź 2000,
 5. European Commission, General budget of the European Union for the financial year 2000, The figures, January 2000
 6. Gaczek W.M., Rykiel Z.: Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny. W: Polityka regionalna i jej rola podnoszeniu konkurencyjności regionów. Pod red. M. Klamut i L. Cybulskiego, Wrocław 2000,
 7. Jewtuchowicz A.: Efekty zewnętrzne w procesie urbanizacji i uprzemysłowienia. Acta Universitatis Lodziensis, Uniwersytet Łódzki 1987,
 8. Jewtuchowicz A.: Innowacje i organizacja transferu technologii jako elementy konkurencyjności regionu. W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Pod red. M. Klamut i L. Cybulskiego, Wrocław 2000,
 9. Jewtuchowicz A.: Strategie terytorialne dużych grup przemysłowych. Maszynopis, 2001,
 10. Jewtuchowicz A.: Terytorialne systemy produkcyjne - nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego. w: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów. Pod red. A. Jewtuchowicz, Łódź 2000,
 11. Kwiatkowski S.: Rola innowacji w rozwoju polskiej przedsiębiorczości, W: Innowacja - Edukacja - rozwój regionalny. Pod red. A. Kuklińskiego i K. Pawłowskiej, Nowy Sącz 1998,
 12. Maj M.: Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w wyrównaniu dysproporcji w rozwoju regionalnym. Przykład polityki rządu Republiki Włoskiej. W: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów. Pod red. A. Jewtuchowicz, Łódź 2000.
 13. Markowski T., Marszał T.: Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej, Biuletyn KPZK nr 180, Warszawa 1998,
 14. Markowski T.: Globalizacja i metropolie, teoria i rzeczywistość - przypadek aglomeracji łódzkiej. W: Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów. Pod red R. Domańskiego, Biuletyn KPZK nr 192, Warszawa 2000,
 15. Markowski T.: Konkurencyjność i współpraca wewnątrzregionalna podstawą nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego. W: Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego. Pod red. Z. Mikołajewicza, Opole 1997,
 16. Markowski T.: Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle procesów globalizacji gospodarki, "Samorząd Terytorialny" nr 3/2000,
 17. Matusiak K.B.: Regionalny system innowacji i przedsiębiorczości - geneza i zarys koncepcji, W: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów. Pod red. A. Jewtuchowicz, UŁ: Łódź 2000,
 18. Mync A.: Instytucjonalne aspekty innowacyjności regionalnej. W: Innowacja - Edukacja - rozwój regionalny. Pod red. A. Kuklińskiego i K. Pawłowskiej, Nowy Sącz 1998,
 19. Pietrzyk I.: Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskie . W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Pod red. M. Klamut i L. Cybulskiego, Wrocław 2000,
 20. Pietrzyk I.: Nowa polityka regionalna. W: Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów. Pod red. R. Domańskiego, Warszawa 2000,
 21. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa, PWN 2000,
 22. Przedsiębiorczość i transfer technologii polska perspektywa. Pod red. K. B. Matusiaka, E. Stawasza. Łódź- Żyrardów 1998,
 23. Raport Komisji ONZ pt. "Nasza wspólna przyszłość",
 24. Szumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, PWN 1960,
 25. Winiarski B.: Konkurencyjność: Kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej?, W: Konkurencyjność regionów. Pod red. M. Klamut. Wrocław 1999,
 26. Wyźnikiewicz B.: Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu. "Przegląd Organizacji" 1997 nr 7-8.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu