BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tatuśko Andrzej (Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu)
Title
Sposoby pomiaru konkurencyjności miast
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 119-136, bibliogr. 28 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Miasto, Konkurencyjność, Pomiary
City, Competitiveness, Measurement
Abstract
Szczegółowo omówiono elementy i sposoby pomiaru konkurencyjności miast.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Błocian D.: Makroekonomiczne i regionalne uwarunkowania konkurencyjności rynków finansowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. W: Konkurencyjność regionów. Praca pod red. M. Klamut. Wyd. 2. AE Wrocław 1999.
 2. Borowiec J.: Infrastruktura techniczna a konkurencyjność regionów. W: Konkurencyjność regionów. Praca pod red. M. Klamut. Wyd. 2. AE Wrocław 1999.
 3. Cybulski L.: Edukacja a konkurencyjność regionów. W: Konkurencyjność regionów. Praca pod red. M. Klamut. Wyd. 2. AE Wrocław 1999.
 4. Cybulski L.: Konkurencyjność regionów a segmentacja rynków pracy. W: Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Praca pod. red. M. Klamut, AE Wrocław 2000.
 5. Domański B., Guzik R., Gwosdz K.: Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych. W: Praca pod red. R. Domańskiego: Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów. Warszawa 2000, Biuletyn PAN KPZK z. 192
 6. Domański R.: Instytucjonalny kierunek badania miast. W: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania. Pod Red. R. Domańskiego KPZK PAN, Warszawa z 181, 1998,
 7. Garelli S.: Przypowieść o dwóch gospodarkach. "Puls Biznesu"- dod. "Menedżer Doskonały", 1998 nr 19
 8. Gogolewska J.: Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych krajów UE. W: Konkurencyjność regionów. Praca pod red. M. Klamut. Wyd. 2.AE Wrocław 1999.
 9. Gruchman B.: Konkurencyjność Poznania i współpraca z innymi miastami. W: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania. Część II. Praca pod red. R. Domańskiego, Biuletyn PAN KPZK, Warszawa 1999, z 187.
 10. Jałowiecki B. (red.): Turystyka na obszarach miejskich. PHARE - TOURIN, EUROREG UW 1995.
 11. Kayser T.: Konkurencyjność Poznania jako układu terytorialnego. W: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania. Część II. Praca pod red. R. Domańskiego, Biuletyn PAN KPZK, Warszawa 1999, z 187.
 12. Klasik A.: Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast. PN AE nr 821. AE: Wrocław 1999.
 13. Kubów A.: Infrastruktura społeczna w okresie transformacji. Wrocław: Wyd. AE 1996.
 14. Les regions dans les annees 90. CCE Luxemburg: OPOCE 1991.
 15. Markowski T., Kot J., Stawasz D., Stawasz E.: Regionalne systemy innowacji jako podstawa budowania konkurencyjności polskich regionów. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 6.
 16. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2000.
 17. Pancer-Cybulska E.: Kształtowanie systemu dochodów własnych regionów jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności. W: Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Praca pod. red. M. Klamut, AE Wrocław 2000.
 18. Pancer-Cybulska E.: Uwarunkowania samorządności lokalnej i regionalnej w Polsce w aspekcie kreowania i wzrostu konkurencyjności. W: Konkurencyjność regionów. Praca pod red. M. Klamut. Wyd. 2. AE Wrocław 1999.
 19. Passella E.: Podnoszenie konkurencyjności regionów w Polsce poprzez wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Praca pod. red. M. Klamut, AE Wrocław 2000.
 20. Sobczak E., Strahl D.: Konkurencyjność regionu Dolnego Śląska. PN AE nr 821. AE: Wrocław 1999.
 21. Strahl D., Walesiak M.: Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym. "Przegląd Statystyczny" 1997, nr 1.
 22. Strahl D.: Porównanie regionów o różnym poziomie konkurencyjności. W: Konkurencyjność miast i regionów. Praca pod. Red. Z. Szymli. AE Kraków 2001.
 23. Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE Warszawa 1990.
 24. Swianiewicz P., Dziemianowicz W.: Atrakcyjność inwestycyjna miast. IBnGR, Transformacja Gospodarki 1998, nr 95.
 25. Szlachta J.: Regionalny wymiar konkurencyjności gospodarki. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" Warszawa 1996, z 3.
 26. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Praca zbiorowa pod red. D. Strahl. AE: Wrocław 1999.
 27. The Word Competitiveness Report. Word Economic Forum. Lausanne oraz Economic Survey on Europe. United Nations Economic Commision for Europe. Genewa.
 28. Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. PWN: Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu