BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowińska-Łaźniewska Ewa (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Strategie rozwoju regionalnego województw w kontekście procesów integracyjnych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 137-146, rys.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Rozwój regionalny, Województwo, Strategia rozwoju
Regional development, Voivodship, Development strategy
Abstract
W ostatnim okresie ukazały się prace odnoszące się do oceny opracowań strategicznych nowych województw, zwłaszcza z punktu widzenia pola, metody i trybu opracowania dokumentu2. istnieją liczne opracowania w których autorzy wypowiadają się o zastosowanej metodologii przy opracowaniu dokumentu, rozwiązywaniu problemów rozwojowych, celach strategicznych i programach operacyjnych. Komentarze do poszczególnych strategii nie odpowiadają na zasadnicze pytanie czy cele i propozycje przyszłych działań nawiązują do nowych realiów regionów funkcjonujących w ramach przygotowań do akcesji, a także później po przystąpieniu w nowych warunkach społeczno-gospodarczych UE. Ograniczony zakres pracy nie pozwala na głęboką analizę każdego z regionów, w związku z tym autorka ogranicza się do wybranych strategii na podstawie których pragnie wyciągnąć wnioski o tym, czy istnieją werbalne wzmianki w przygotowanych strategiach o procesach integracji i globalizacji oraz jak zamierzenia przystają do lansowanych kierunków rozwoju krajów UE. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gorzelak G., Jałowiecki B., Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny, "Studia Regionalne" 1(5)/2001, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa 2001 s. 41-61.
  2. Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. Kukliński A., KBN, Warszawa 2001.
  3. Nowińska E., Współpraca transgraniczna z Niemcami w ramach Euroregionów, w: Roczniki Polskiej Polityki Zagranicznej, red. B. Wizimirska, MSZ 1998 Warszawa.
  4. Orłowski W.M., Polskie regiony na tle wyzwań integracyjnych, w: Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Schomburg, IBnGR, 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu