BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztando Andrzej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wdrażanie strategii rozwoju gmin i powiatów
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 147-158, tab.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Gmina, Strategia rozwoju gminy, Powiat, Strategia rozwoju
District, District development strategy, County, Development strategy
Abstract
Poziom skuteczności, terminowości i efektywności wdrażania strategii rozwoju każdej jednostki samorządowej jest wynikiem interakcji wielu czynników. Z całą pewnością zaliczają się do nich: szeroko rozumiana jakość planu strategicznego, uwarunkowania prawne i finansowe, a także kreatywność i wiedza władz samorządowych na temat organizacji procesu wdrażania strategii. Artykuł niniejszy poświęcony jest ostatniemu z tych czynników. Autor sądzi, iż istnieje wyraźna dysproporcja między uwagą jaką przykłada się w literaturze przedmiotu do problematyki planowania strategicznego a zaangażowaniem nauk samorządowych w dziedzinie wdrażania strategii, oczywiście na niekorzyść badań nad procedurami wdrożeniowymi. Skutkiem tego jest częste zjawisko zaniechania realizacji strategii w części lub w całości niemal bezpośrednio po przyjęciu jej przez radę danej jednostki samorządowej. Treść niniejszego artykułu jest zatem próbą odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie na wsparcie merytoryczne samorządów w zakresie procedur wdrożeniowych. Skoncentrowano się w nim przede wszystkim na problematyce aplikacji strategii gmin i powiatów, przy czym niektóre z zaprezentowanych propozycji z pewnością można zastosować w przypadku strategii rozwoju województw. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu