BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Abramczyk Stanisław
Title
Przeciw okrucieństwu wobec zwierząt
Against Cruelty To Animals
Source
Aura, 2012, nr 1, s. 22-23, fot.
Keyword
Zwierzęta domowe, Ochrona fauny, Orzecznictwo sądu
Pets, Protection of fauna, Judicial decision
Note
streszcz., summ.
Abstract
Walka z bykiem, czyli hiszpańska corrida, jest widowiskiem masowym także w Portugalii, Meksyku, Brazylii i południowej Francji. Przebiega według ustalonych od wieków zasad i kończy się śmiercią zwierzęcia. Ta nacechowana okrucieństwem rozrywka spotyka się od dawna ze sprzeciwem obrońców praw zwierząt i została wykluczona wyrokiem Międzynarodowego Trybunatu Praw Zwierząt w Genewie. Autor cytuje wyrok Trybunału, który uznał winnymi prezydentów i premierów Francji, Hiszpanii i Portugalii. (abstrakt oryginalny)

Spanish bullfighting is a mass event in Portugal, Mexico, Brazil and southern France. Principles established centuries ago are followed, and in the end of the fight the animal is killed. Animal right defenders have objected to this "entertainment" for many years; bullfighting has been condemned by the International Court of Justice for Animal Rights. The author refers to the sentence of the Court; and presidents and prime ministers of France, Spain and Portugal were found guilty. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. Abramczyk, "Końska dola i niedola", AURA, 2004 nr 10.
  2. "Metro", 9 XII 2008 r.
  3. "Bunt młodych duchem", 2008 nr 44 i 45.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu